Nå er annet byggetrinn i Drammen park, et aktivitetsområde for ungdom, i bruk. Første byggetrinn, den svært populære lekeplassen, ble åpnet i 2011.

Drammen Park aktivitetsparken oversiktsbilde 
Barn i alle aldre har glede av å være i Drammen park. Lekeplassen har siden den ble åpnet vært et populært område, og nå ligger aktivitetsområdet for litt større barn "vegg i vegg".
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Se film fra aktivitetsområdet i Drammen park.

Det nye området frister med utallige aktivitetsmuligheter: Kunstgressbane på tidligere grusområde, områder for egenvektstrening “Tuftepark” og for akrobatikk og lek (klatring, turn, trampoliner, husker, karusell, zipline), betongformasjoner for alle som ruller (sykkel, sparkesykkel, rullebrett, rulleskøyter), oppholds-/møteplass med sitteplasser og musikkanlegg/miksepult, samt toalettanlegg med bred sklie fra taket.

Drammen Park aktivitetsparken ordfører taler
Ordfører Tore Opdal Hansen står for den offisielle åpningen av aktivitetsområdet, og har unge tilhørere på hjul.

Se film med utdrag fra ordfører Tore Opdal Hansen åpningstale torsdag ettermiddag, 6. april.

Etter åpningen av første byggetrinn, lekeplassen, har det blitt liv og moro i parken igjen. At så mange nå finner veien hit, og ikke bare drammensere, er over all forventning. Ryktene om det vi har fått til her har spredd seg langt utover byens grenser, sier ordfører Tore Opdal Hansen i sin tale, og leser opp en e-post fra en svært fornøyd familie fra Oslo som har besøkt parken.

Se film, hvor ordfører leser opp et brev fra en svært fornøyd familie fra Oslo, som har besøkt aktivitetsparken i Drammen.

Bystyret har bevilget 23 millioner koner til dette byggetrinnet i parken. Jeg har allerede obersert et yrende liv og stor aktivitetsglede i anlegget, og gleder meg til å følge med på hvordan dette utvikler seg framover, sier ordfører Tore Opdal Hansen, og erklærer aktivitetsområdet for åpnet med disse ordene:

Så er det bare å ønske velkommen til både barn og ungdom, ja, egentlig til alle, uansett alder. Jeg erklærer byens nye møteplass for åpnet. 

Etter ordførers tale spiller DJ musikk på den permanent monterte miksepulten i parken, og det ble oppvisning med BMX, sparkesykler og rullebrett, samt lek på trampoline og klatrestativ:

Drammen Parks aktivitetsområde
Drammen Parks aktivitetsområde
Drammen Parks aktivitetsområde
Drammen Parks aktivitetsområde