Systuen er et tiltak under prosjektet Språkvenn, som ønsker bedre integrering av minoritetskvinner ved å skape en aktiv møteplass. I går kveld møtte hele 50 syglade kvinner opp i Villa Fredrikkes lokaler i sanitetshuset i Hauges gate – og tallet øker for hver gang de møtes.

– Dette er tydelig en arena som har manglet og som minoritetskvinner har savnet. Flere kommer til, da de ta med seg familie og venner. Antall frivillige øker også, sier en svært fornøyd prosjektleder, Marit Bjørnstad Carlsen, i Drammen Sanitetsforening.

Drammen Sanitetsforenings hus
BILDE: Drammen Sanitetsforenings hus i Hauges gate inviterer til sin systue hver tirsdag kveld. Foto: Birgitte Simensen Berg

Kvinner, kontakt og kommunikasjon

– Ved å etablere ei systue kan dette på sikt bidra til at kvinnene lærer mer og bedre hverdagsnorsk, får et større nettverk og oppnår mestringsfølelse ved å bidra til det norske samfunnet med blant annet sine sykunnskaper, mener Carlsen, og legger til:

– Vi søker samarbeidspartnere i lokalmiljøet, som trenger hjelp til diverse sømarbeid, alt fra kostymesøm til vanlig klessøm av ymse slag. I tillegg syr kvinnene egne klær og bidrar til den årlige julebasaren.

Dørskilt som viser systue
BILDE: I sanitetsforenings kjeller finner man systua. Her summer både samtalen og symaskinene. Foto: Drammen Sanitetsforening

Kvinnene som deltar både på Språkvenn og i Systuen er svært glade for å ha denne møteplassen, og mange har knyttet kontakter både med andre minoritetskvinner og med norske kvinner. Per i dag er det en overvekt av kvinner fra Syria, Afghanistan, Tyrkia og Irak. Kvinnene i alderen 14- til 60 år møtes hver tirsdag kveld i Villa Fredrikkes kjeller, hvor de skal snakke og sy av hjertens lyst.

Sanitetens systues deltakere samlet.
BILDE: Tirsdag 27. februar var hele 50 deltakere samlet i sanitetsforenings hus. En ny møteplass for minoritetskvinner. Foto: Drammen Sanitetsforening