Juryen ønsker forslag til gode kandidater blant byggprosjekter som er ferdigstilt i løpet av 2018.

Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav til miljø og universell utforming. Ved bedømmelsen legges det vekt på fornyelse og utvikling av byggeskikken. Prisen er i utgangspunktet ikke tenkt som en bevaringspris.

Alle kan levere forslag, og frist for å levere forslag er 1. februar 2019.

Forslag leveres skriftlig, merket «Byggeskikkprisen 2019», til
Drammen kommune, byplan, Engene 1, 3008 Drammen eller som e-post:

Legg gjerne ved foto eller tegninger av forslaget. Prisen vil bli overrakt i løpet av første halvår 2019.

Øvre Sund studentboliger sett fra avstand
BILDE: Øvre Sund studentboliger med sine fargerike bygningskropper stikker hodene opp over bebyggelsen ved Øvre Sund bru. Alle foto: Birgitte Simensen Berg
Øvre Sund studentboliger med lekeområde i nærområdet
BILDE: Spaservei og lekeområde i nærheten av Øvre Sund studentboliger, som mottok Drammens byggeskikkpris 2018.