Drammensbiblioteket er glade og stolte over å kunne annonsere at vi som første bibliotek i verden skal ta i bruk Quria; Axiells nye biblioteksystem. Dette er et system bygget for moderne bibliotekdrift, som vil hjelpe oss på vei mot fremtidens bibliotek.

Bystyret i Drammen har vedtatt at biblioteket skal videreutvikles som en arena for debatt, læring og møter mellom mennesker. Digitalisering skal være et virkemiddel både for bedre tilgjengelighet for publikum og et større tilbud av bøker, filmer, spill og andre utlånsmidler. Lokalene bygges nå om, med sikte på et bedre tilbud og økt trivsel for publikum.

Låner ut mye mer enn bøker

Biblioteket tar nå i bruk et nytt biblioteksystem som er bygget for moderne bibliotekdrift, og som gir mulighet til å levere innovative og relevante bibliotektjenester. I Drammen lånes det ut mer enn bøker, både musikkinstrumenter, brettspill, gitarpedaler, lydbøker, LP-plater med mer er stadig etterspurt. Det nåværende biblioteksystemet er bygget for bøker og tar ikke høyde for dagens varierte format.

Bibliotekene står foran store omstillinger i årene som kommer. Drammen samarbeider med firmaet Axiell om utviklingen av det nye systemet; Quria. Axiell har hovedkvarter i Lund i Sverige, men er representert i 24 land.

Valg av nytt biblioteksystem er ett av flere grep for at biblioteket skal realisere bystyrets ambisjoner. Systemet Quria vil gjøre det mulig å ta i bruk nye digitale verktøy til formidling, siden det er hjertet i løsningene som publikum ser og bruker. Det nye biblioteksystemet er fleksibelt og brukervennlig både for brukere og ansatte, og det vil være enkelt å videreutvikle det for fremtidens behov. Drammensbiblioteket er det første biblioteket i verden som tar dette systemet i bruk.

Monica Nyhus

Monica Nyhus, biblioteksjef

- Med denne samarbeidsavtalen får vi mulighet til å ta i bruk et nytt og moderne biblioteksystem som er utviklet for en digital tidsalder. Vi ønsker å tilby oppdaterte bibliotektjenester på en effektiv måte uavhengig av sted, tid og format, sier Monica Nyhus, biblioteksjef i Drammen kommune.

- Drammen kommune skal være ambisiøse både på egne og på innbyggernes vegne. Det er derfor en selvfølge at vi investerer i en moderne og skybasert plattform. Sammen med Axiell vil vi skape det mest moderne og innbyggervennlige biblioteket i Norge, sier Frank Baklid, digitaliseringssjef i Drammen kommune.