European Cities Against Drugs (ECAD) er en ledende organisasjon som fremmer et rusmiddelfritt Europa og representerer 250 byer i over 20 land i Europa, Tyrkia og Russland. Flere norske byer, deriblant Drammen, er tilsluttet ECAD, som møttes til nettverksamling i Drammen 8. og 9. februar.

ECAD-nettverkssamling ordfører Tore Opdal Hansen
Ordfører Tore Opdal Hansen ønsket gjestene velkomne og lot de bli bedre kjent med byens utvikling de siste tiårene: en trafikkskadd by som tok elva tilbake.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Nettverksbygging og læringsarena

Pål Magne Steinsland og Wenche Rønning fra Jegersberg gård i Kristiansand og Portalen drar en parallell til byutvikling:

− For å få til et godt rusforebyggende arbeid må man ha en plan, forankring, gjennomføringsevne, troskap mot konseptet og å jobbe hardt.

− Det tar tid å bli rusuavhengig. Gjennomsnittlig tre år med rehabilitering før man er ute igjen i blant annet arbeidslivet, sier Steinsland, som mener tid, fellesskap og samspill mellom behandler og den som blir behandlet er nøkkelen for å lykkes, slik at personen blir en bidragsyter til samfunnet.

Det bor 13 personer på Jegersberg gård, og den bygges ut til å huse flere. Det idylliske stedet har 35 hester, og tilbyr rideundervisning i tillegg til hundepass. Dette gav en inntekt på cirka én million kroner i fjor.

− 1. juni ønsker vi velkommen til studiebesøk på gården, sier Steinsland.

I 2014 ble Portalen åpnet i regi av Kirkens Bymisjon for mennesker i aktiv rus som ønsker en endring.

− I tillegg til endringsvillige medarbeidere, har vi frivillige som ønsker å gjøre en forskjell og fornøyde kunder som kjøper produktene våre. Vi har kafé, kunstsalg, redesign- og interiørartikler, snekkerverksted, bilvask med mer, sier Wenche Rønning.

Drammen kommune skal utvikle Gilhus gård til å huse rehabiliteringsaktiviteter, og får gode ideer i det videre utviklingsarbeidet.

ECAD-nettverkssamling
− Det er positivt med utveksling av erfaring, og vi er stadig på jakt etter nye ting å bruke i vårt forebyggende arbeid. Ja, er vi åpne for det meste til våre brukeres beste, sier Bjørgunn Nyhuus Gran og Siri Kolseth fra Senter for rusforebygging. Her i samtale med Pål Magne Steinsland og Wenche Rønning fra Jegersberg gård i Kristiansand og Portalen.

Foreldre er barns viktigste forebygger

− Vi ønsker å skape et rusfritt samfunn, som bygger på FNs resolusjoner om narkotika, som sier narkotika kun er legale til medisinsk bruk og til forskning, sier generalsekretær Erik Leijonmarck i ECAD, og mener at byene har en større rolle å spille på rusfeltet:

− I stedet for bare å være i mot narkotika, må det jobbes med forebygging, behandling og tilfriskning.

Christine Jernquist jobber i Uteteamet og på Ungdomstorget, og orienterte om tiltak for å nå både foreldre og unge. I dette arbeidet er skolen en viktig samarbeidspartner.

− Det er viktig å ikke ha en dømmende holdning, men skape både bevisstgjøring, refleksjon og involvering, sier Jernquist, som har samtalegrupper med ungdom mellom 14- og 17 år. I tillegg til anonyme spørreundersøkelser blant foreldrene.

− Noe som igjen skaper refleksjoner rundt både foreldrenes og de unges drikkemønster. For foreldrene er medregissører i ungdommenes liv, sier Christine Jernquist.

Drammen, Bergen, Oslo, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Fredrikstad avsluttet ECADs nettverkssamling med å fortelle hva som rører seg innenfor rusfeltet i deres by.

Å ha et nettverk, å møtes og jobbe på tvers, er viktig i rusarbeidet. Drammen er gode på sitt forebyggende arbeid, og vi har mye besøk av andre byer som kommer for å lære, sier Ronald Pedersen i Uteteamet,

ECAD-samling Ronald Pedersen