Nå har barn og unge fått sine populære aktivitetsparker i Drammen park. I juni er det byens eldre som får sitt eget område full av opplevelsesmuligheter.

eldreparken gravearbeider i mars
BILDE: I disse dager er det gravearbeider i Drammen park i nærheten av gamle Park hotell. Her skal det anlegges en aktivitetspark for eldre med trær, blomster og bocciabane. Alle foto: Birgitte Simsensen Berg

Siden februar er det gravd i Drammen parks nordøstlige hjørne. Cirka 15 gamle, syke trær er fjernet og det blir nyplanting av samme antall trær i byens park, som er en kopi av en engelsk park.

eldreparken i Drammen park tegning.pdf

De staselig eiketrærne bevares, og det skal plantes busker og mange tusen blomster. Gangveier skal opparbeides. Benker, en bocciabane og innfelte sjakkbrett kommer på plass.

Det blir forskjellige terrengnivåer, og ei bru legges over et illustrert bekkefar med vannvekster. Sneglehuset fylles med blomster og vekster, som gir farger, dufter og sanselige gleder for øyne og nese. Mange av byens eldre bor i blokk, så da blir det kanskje ekstra kjærkomment med bakkekontakt og hagefølelse i Drammen park?

eldreparken med variert dekke og nivåforskjeller
TEGNING: Eldreparken vil ha forskjellig dekke på sine gangveier og forskjellige nivåforskjeller i landskapet. En tur i parken skal by på opplevelser.
Eldreparken med sneglehus og benker
TEGNING: Et sneglehus med planter og blomster gjør besøket i parken til en duftende opplevelsestur. Rundt paviljongen blir det benker, og enkelte ganger blir det levende musikk i paviljongen.

 Dette blir en opplevelsespark for byens eldre, og er steg tre i revitalisering av parken. Barn og unge har sine populære områder i parken, og nå skal besteforeldre og oldeforeldre også få sitt område, sier prosjektleder i Byprosjekter, Erik Udnæs, som sammen med byggeleder Kalambayi Nyembw holder et godt tak i "spaden".

Går alt etter planen blir det snorklipping i midt av juni. Så det er bare å glede seg til en blomstrende sommer i Drammen park.

eldreparken Erik Udnæs og Kalambayi Nyembw fra byprosjekter
BILDE: Prosjektleder Erik Udnæs og byggeleder Kalambayi Nyembw har et godt grep om opparbeidelse av en aktivitetspark for eldre i Drammen park.