Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt er først ute med elektronisk medisinskap, og nå følger Gulskogen og Åskollen. I løpet av 2018 vil alle byens bo- og servicesentre ha både elektronisk medisinskap og elektroniske traller.

6. desember er både ansatte, helse- og sosialdirektør Eva Milde, prosjektleder Ole Lindseth fra D-IKT og representanter fra leverandør Vingmed AS med administrende direktør Petter Solum i spissen samlet i omsorgsdistriktets kafé. At Drammens første omsorgsdistrikt har fått sitt elektroniske medisinskap skal markeres med taler og snorklipping.

Elektronisk medisinskap på Strømsø bo- og servicesenter
BILDE: Helse- og sosialdirektør Eva Milde er saksefører, da snora klippes og det nye elektroniske medisinskapet ved Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt tas i bruk. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Pålitelig og effektivt

Formålet med elektronisk medisinskap er økt kvalitet og pasientsikkerhet i legemiddelhåndteringen: At riktig pasient får riktig legemiddel, til riktig tid, i riktig dose på riktig måte og med riktig evaluering av effekt og sikkerhet.

Se film, hvor spesialsykepleier Sunita Grizovic viser bruken av det nye elektroniske medisinskapet.

− Dette har vært et veldig spennende prosjekt, som har gått rett i produksjon for alle byens omsorgsdistrikter. Vi har også hatt stort fokus på de ikke-tekniske tingene, som prosesser og opplæring, sier prosjektleder i D-IKT, Ole Lindseth, og forteller at Frogn kommune har luket bort de fleste “barnesykdommene” og vært villige læremestre.

Lukket legemiddelsløyfe

Innkjøp av elektronisk medisinskap og elektronisk medisintralle betyr at helse, sosial og omsorg starter på et løp mot en lukket legemiddelsløyfe. All dokumentasjon underveis i prosessen gjøres elektronisk og sporbar. Den lukkede legemiddelsløyfen følger det enkelte legemidlet. Dette er noe helt nytt i kommunehelsetjenestens sykehjem. Og som igjen medfører endring av arbeidsprosesser og rutiner.

Elektronisk medisinskap levert av Vingmed, Strømsø omsorgsdistrikt
BILDE: Administrende direktør i Vingmed AS, Petter Solum, mener at med det elektroniske medisinskapet blir man kvitt problemet med uønskede hendelser. Han gratulerer Drammen for at de går foran som et godt eksempel ved å ta i bruk elektronisk medisinskap og -tralle. I bakgrunnen ses virksomhetsleder Kari Johanne Tønnesen.

Målsettingen er:
1. Elektronisk dokumentasjon av de ulike prosessene i legemiddelhåndteringen
2. Redusert lagerbeholdning og mindre kassasjon av legemidler
3. Etablere nye verktøy for helsepersonell som sikrer en tryggere legemiddelhverdag 4. Forebygge misbruk/svinn fra legemiddellageret til eget bruk

Strømsø elektronisk medisinskap Eva Milde tester det
BILDE: Systemet er greit å bruke, og her tester helse- og sosialdirektør Milde hvor lett det er å ta ut medisiner fra det elektroniske medisinskapet.

− Jeg er veldig fornøyd med vårt nye elektroniske medisinskap. Det gir bedre sikkerhet for pasientene og for oss ansatte, sier spesialsykepleier Sunita Grizovic, som setter stor pris på det nye hjelpemiddelet i arbeidshverdagen.

− Men det viktigste er at vi bruker vår fagkompetanse, sier Grizovic, og følger opp noe av helse- og sosialdirektør Eva Mildes gratulasjonstale:

− Ta i bruk all den fagkompetansen dere har. Teknikken er viktig, men dere som jobber her er viktigst når det gjelder personsikkerhet. Jeg er veldig stolt av dere og den innsatsen dere har gjort og gjør, sier Milde, og gir en ekstra honnør til fagrådgiver Ingjerd, som har vært opptatt av arbeidsflyten, da Marienlyst nå er blitt “elektronisert”.

Strømsø elektronisk medisintralle
BILDE: Fire elektroniske medisintraller, én til hver avdeling, er også i bruk. Medisintralla kan også justeres i riktig arbeidshøyde for hver enkelt ansatt.

Se film, hvor man demonstrerer bruken av den elektroniske medisintralla.

Gevinst for brukere, pårørende og ansatte

For brukere:
1. Riktig pasient
2. Riktig legemiddel
3. Riktig dose
4. Riktig tid
5. Riktig måte

Pårørende:
1.  Elektronisk dokumentasjon av medisiner tatt og tilgjengelig der man er
2. Transparent
3. Trygghet

Helsepersonell:
1. Færre avvik i forhold til legemiddelhåndtering
2. Økt trygghet ved legemiddelhåndtering
3. Forebygge misbruk og svinn
4. Automatisk narkotikaregnskap
5. Elektronisk loggføring av alle uttak
6. Elektronisk bestilling av medikamenter
7. Forbedret logistikk slik at medisiner er tilgjengelig
8. God og pålitelig dokumentasjon
9. Spart tid ved uttak
10. Rask oversikt over lagerbeholdning

Kommunen:
1. Bedre kontroll på legemiddelhåndtering
2. Økt renommé
3. Framtidsrettet
4. Bedret bruker- og medarbeiderundersøkelser
5. Bedre lagerstyring og mindre kassasjon
6. Redusert kassasjon ved seponering
7. Mulighet for forskning og utvikling