Det betyr at du ikke lenger sender ”Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.v.” til Kartverket Tinglysingen.

Drammen kommune tar i bruk eTinglysing fra 18. april 2017. Det innebærer noen nye rutiner i forbindelse med kjøp av eiendom.

For kjøp av eiendom som krever egenerklæring om konsesjonsfrihet, er følgende nytt:

  1. Kjøper sender egenerklæringsskjemaet for konsesjonsfrihet som før til Drammen kommune, postboks 7500, 3008 Drammen. Kommunen, ved Kart og geodata, kontrollerer skjemaet og fører opplysningene i matrikkelen.
  2. Kjøper får melding fra kommunen om at skjemaet er godkjent og ført i matrikkelen. Kjøperen sender da skjøtet til Kartverket Tinglysningen for tinglysning. Dersom kjøper sender inn et skjøte til Kartverket Tinglysingen uten at kommunen har registrert den aktuelle konsesjonsinformasjonen i matrikkelen, vil skjøtet bli avvist eller nektet tinglyst.

Ved kjøp av konsesjonspliktig eiendom, er dette nytt:

  1. Søknad om konsesjon (blått skjema/LDIR-359B) sendes landbruksmyndigheten til behandling som før. Landbrukskontoret fører konsesjonsvedtaket i matrikkelen, når Drammen kommuen, ved Vann, natur og idrett har fattet vedtak.
  2. Kjøper mottar melding fra landbrukskontoret om at søknaden er godkjent og konsesjonsvedtaket er ført i matrikkelen. Kjøperen kan da sende skjøtet til Kartverket Tinglysingen for tinglysing. Dersom kjøper sender inn et skjøte til Kartverket uten at kommunen har registrert den aktuelle konsesjonsinformasjonen i matrikkelen, vil skjøtet bli avvist eller nektet tinglyst.

Kontakt

Har du spørsmål om de nye rutinene, kontakt:

  • Kart og geodata v/Torunn Fredriksen
  • VNI v/Widar Tandberg

Mer om eTinglysing og konsesjonskontroll