Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune har innvilget en søknad fra Drammen kommune om statlige midler til opprusting av området Fredli ved Stordammen friluftsområde.

Det er gitt tilsagn om inntil 700 000 kroner som skal gå til følgende tiltak:

• opparbeidelse av grasbakke, sandstrand, turvei, snarveier og smett
• planting av trær og tynning av skog
• badebrygge, benker og søppelkasser

- Dette er et fint tilskudd til vår satsing på friluftsliv i Drammen. Stordammen er et viktig friområde på Konnerud, som kommunen har utviklet de siste årene. Nå kan vi gi det et ytterligere løft, sier ordfører Tore Opdal Hansen.