Partene i lønnsoppgjøret i kommunene har vært til mekling hos riksmeklingsmannen. Meklingsfristen var natt til fredag 24. mai, men partene har kommet til enighet.

Streiken er dermed avblåst. Eksamen og undervisning vil dermed gå som normalt fredag.

---------------------------------
Partene i lønnsoppgjøret i kommunene har vært til mekling hos riksmeklingsmannen. Meklingsfristen var natt til fredag 24. mai. Torsdag kveld ble partene enige.
Den største gruppen som sto i fare for å bli tatt ut i streik, var 138 medlemmer av Utdanningsforbundet. Samtlige av disse arbeider ved de ulike ungdomsskolene i Drammen. Ved en eventuell streik ville situasjonen ved de ulike ungdomsskolene blitt som følger:
  • Gulskogen skole: Undervisningen vil gå som normalt og eksamen i engelsk vil avholdes etter planen fredag
  • Galterud skole: Undervisningen vil gå som normalt og eksamen i engelsk vil avholdes etter planen fredag.
  • Kjøsterud skole: Eksamen i engelsk vil avholdes etter planen fredag, men det vil ikke bli undervisning for resten av elevene ved skolen så lenge streiken varer. Basen vil kunne ha undervisning fredag 24. mai, men vil bli stengt fra mandag av.
  • Børresen skole: Eksamen i engelsk vil avholdes etter planen fredag, men det vil ikke bli undervisning for resten av elevene ved skolen så lenge streiken varer.
  • Svensedammen skole: Eksamen i engelsk på fredag vil bli avlyst, og det vil ikke bli undervisning så lenge streiken varer.
  • Marienlyst skole: Eksamen i engelsk vil bli avlyst fredag, og det vil ikke bli undervisning så lenge streiken varer. Alternativ læringsarena vil ha undervisning som normalt.
  • Frydenhaug skole: Undervisningen går som normalt.
  • Nøsted skole: Undervisningen går som normal.
  • Ung 11: Undervisning går som normalt
Eventuelt andre konsekvenser av streiken vil bli informert om fortløpende på Drammen kommunes nettside og i sosiale medier.
Det hender ofte at meklinger fortsetter på overtid etter at fristen har gått ut. Det er dermed ikke sikkert at situasjonen er avklart ved midnatt torsdag kveld.
Børresen skole
BILDE: Ved Børresen skole vil eksamen bli gjennomført som normalt, men det vil ikke bli undervisning så lenge streiken varer.