Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bevilget cirka 2,8 millioner kroner, såkalte fattigdomsmidler, som skal brukes til gode aktivitetsformål til glede for byens barn. Av disse går 750.000,- kroner til kommunale tiltak, og drøyt to millioner til frivillige lag og foreninger.

Barn i sandkasse - tegning av Solveig Henriette Simensen
Cirka 2,8 millioner kroner går til barn som trenger litt ekstra, alt fra fritidsaktiviteter til utlån av idrettsutstyr.
Tegning: Solveig Henriette Simensen

Bufdir fordeler i 2017 kroner 193.400.000 fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Direktoratet har mottatt 935 søknader, med en total søknadssum på 415.677.018 kroner. Det vil si at det var en oversøkning i forhold til tilgjengelige midler på 222.277.018 kroner.

Les mer Bufdirs tilskudd mot barnefattigdom 2017.

Alt fra leksehjelp til ferietiltak

− Det er veldig bra at så mange frivillige organisasjoner har søkt i tillegg til Drammen kommune, og har fått penger til gode tiltak som garantert vil glede mange barn og unge, sier frivillighetskoordinator Silje Bjørge, og forteller at pengene vil gå til innkjøp av utlånsutstyr som blant annet leker og idrettsutstyr, leksehjelp, helgeturer, kurstilbud og ferieaktiviteter.

Frivillighetskoordinator Silje Bjørge
Frivillighetskoordinator Silje Bjørge gleder seg på barn- og unges vegne. Nå blir det enda flere gode aktivitetstiltak i Drammen.
Foto: Birgitte Simensen Berg

Kommunen har to roller: både lage aktiviteter selv, i regi av Kultur, og legge til rette for at flest mulig lag og foreninger søker og lager aktiviteter, i regi av Senter for oppvekst.

Gode og gratis tiltak igangsettes

Alle kommuner i Norge kan søke om fattigdomsmidler, men tilskuddet går gjerne til kommuner med levekårsutfordringer: Drammen er én av dem.

Senter for oppvekst Tone Aarøe Skjold og Ranveig van der Meij
Senter for oppvekst, med Tone Aarøe Skjold (til venstre) og Ranveig van der Meij i spissen, har en kontaktpunktfunksjon i forhold til søking om fattigdomsmidler.
Foto: Birgitte Simensen Berg

− Vi har fått mer i år enn i fjor, noe vi er svært glad for, sier Tone Aarøe Skjold i Senter for oppvekst, som forteller at Drammen søkte om 5.702.500 kroner.

− Senter for oppvekst har god kontaktflate ut mot barn som trenger litt ekstra, og vi har en kontaktpunktfunksjon i forhold til søking om fattigdomsmidler. Mottakerne av midlene må dokumentere hva pengene brukes til, og levere regnskap godkjent av revisor, forteller Ranveig van der Meij i Senter for oppvekst, og legger til:

− Vi leser alle søknadene som kommer inn og leverer en prioriteringsliste til komiteen for oppvekst og utdanning. Deretter går saken videre til behandling i bystyret. Og til slutt blir den sendt til Bufdir.

Senter for oppvekst arrangerer fire ganger i året samarbeidsmøter med lag og organisasjoner, som ønsker å søke om midler.

− Der har organisasjonene anledning til å fortelle om seg selv og sine aktiviteter, utveksle erfaringer seg i mellom og lage nettverk. Et samarbeid på tvers som er svært nyttig, sier Skjold.

Pengene fordeles slik:

 • Kirkens Bymisjon: 600.000 kroner til Skattkammeret
 • Drammens Ballklubb: 90.000 kroner til sommerseilas med Svanen
 • Drammen Røde Kors: 200.000 kroner til Barnas Røde Kors – Alle skal med
 • Frelsesarmeen: 30.000 kroner til Home-Start familiekontakten
 • Drammen Røde Kors: 100.000 kroner til Fellesverket – nytt tilbud til ungdom, med blant annet leksehjelp, gatemegling, arbeidstrening og kafé.
 • Frelsesarmeen: 100.000 kroner til Frelsesarmeens Omsorgssenter
 • Rett Fram Opplevelser: 390.000 kroner til ni ukers sommeraktiviteter
 • Kirkens Bymisjon: 500.000 kroner til Friminuttet
 • Drammen kommune: 100.000 kroner til Kreativ Workshop, nytt lavterskeltilbud for kulturaktiviteter og opplevelser.
 • Drammen kommune: 500.000 kroner til ferieaktiviteter for barn og unge
 • Drammen kommune: 150.000 kroner til Ung og Aktiv på Fjell
 • Friskis & Svettis: 20.000 kroner til Ung Friskis Drammen, gratis trening