Drammen kommune startet 23. mars med å feie fortau, gang- og sykkelveier. Arbeidet kan forventes å være ferdig 23. april, forutsatt at det ikke kommer mer snø.

Først er det grovfeiing, hvor man tar opp det verste.Så kjøres en siste runde med feiebilen, og da skal grus og sand være fjernet fra asfalten.

Arbeidet er godt i gang på Bragernes. Når Bragernes er ferdig, står Strømsø for tur før feiebilene avslutter på Konnerud.

Feiemaskin i Amtmand Bredes gate på Strømsø
Daniel Olsen fra Aktiv Veidrift A/S feier vekk grus og sand i byens gater. Her er det Amtmand Bredes gate i Nybyen på Strømsø som blir feid.

Bedre luftkvalitet

Drammen kommune har tidligere fått kritikk for å feie i påsken. Men på grunn av utfordringer med dårlig luftkvalitet, vurderes det som nødvendig å feie også i påsken. Det benyttes vann som støvdemping og Aktiv Veidrift AS forsøker å gjøre støy fra feiebilene så skånsomt som mulig.

Se bilder fra Amtmand Bredes gate 28. mars i 1927 og 2017:

For 90 år siden var gata full av snø
i år er gata full av grusstrø

For 90 år siden måtte plogen finnes fram
i år er det vann og kost som skaper larm

Amtmand Bredes gate i 1927 snømåking.

Amtmand Bredes gate feiemaskin
Foto: Kjell Eek og Birgitte Simensen Berg