Drammen kommune bruker et datasystem som genererer fakturaer til brukere av helse- og omsorgstjenester. Ved siste fakturakjøring har det dessverre oppstått en feil som har ført til at det er sendt feilaktig faktura til noen brukere av korttidsopphold i sykehjem. Feilen berører ikke tidligere fakturaer, kun fakturaer som er kjørt i juli 2018.

Det er foreløpig uklart hva årsaken til svikten er, men det arbeides med feilsøk.

Tjenestetildeling og samordning i Drammen kommune bruker alle tilgjengelige ressurser for å kvalitetssikre alle fakturaer som er feil og produserer fortløpende kreditnota. Kreditnotaen påføres en tekst hvor feilen forklares.

Drammen kommune beklager feilen!

Kontaktperson ved spørsmål er Lise Løvaas, tlf. 991 00 353