43 trær felles i Nordbylunden på Åskollen. Råte og sopp er årsaken til trefellingen. Nye trær plantes til våren.

- Det falt en stor osp her i høst, forteller Alf R N Håland, parkforvalter i Drammen kommune.
Både ansatte ved Nordbylunden barnehagen og Åskollen helse og omsorgdistrikt, som er nærmeste nabo til parken, samt Nordbylundens venner, uttrykte da sin bekymring for tilstanden på de andre trærne.
- Vi kontaktet kommunen med ønske om at de kunne vurdere trærne i lunden, forteller Dag Ebbestad som er leder i Nordbylundens venner.
Han synes det er bra at det nå gjøres en real opprensking slik at det er trygt å ferdes i den lille parken.

På grunn av sikkerhet

Kommunen tok kontakt med en arborist, dvs. en som er ekspert på trær, for å få en vurdering av trærne på det mye brukte parkområdet. Konklusjonen var at mange av trærne går mot sine siste år i levealder. Håland anslår at noen av trærne i parken har en alder på rundt 70-80 år, enkelte også kanskje enda eldre.
PEter Abrahams feller et tre i Nordbylunden med motorsag.
BILDE: Peter Abrahams feller ett av mange trær i Nordbylunden med motorsag. Til våren plantes det nye.
Flere av trærne har sopp på seg, noe som gjør at cellene i trærne brytes ned og trærne råtner. Det beste, med tanke på sikkerhet, er å felle 43 små og store trær på området. 
- Vi vil primært beholde trær og holde det grønt i Drammen kommune, men det må være trygt, sier Maria Stavem Kyhn, avdelingsleder for park i Drammen kommune.
- Vi har hatt tre runder med arborister, så dette er grundig vurdert, tilføyer Håland.

Råteskader

En stor furu med mye sopp oppover stammen skal felles denne torsdags morgenen i Nordbylunden. Peter Abrahams og Marius Lie Andersen fra Steen og Lund vurderer treet og hvordan de skal felle det.
Etter å ha festet et tau fra treet til en anleggsmaskin, tar Abrahams fatt på oppdraget. Etter en stødig runde med motorsagen ligger furua på bakken etter få minutter.
- Se her, sier Abrahams og peker på råteskadene i stammen.
Peter Abrahams, Maria Stavem Kyhn og Alf R N Håland fra Drammen kommune står og prater ved det nyfellede treet.
BILDE: Peter Abrahams sammen med Maria Stavem Kyhn og Alf R N Håland fra Drammen kommune.
Selv om det er leit å måtte felle så mange flotte trær, er råteskadene en bekreftelse for Håland og Stavem Kynh på at dette er en korrekt avgjørelse.
Det vil stå igjen en del store trær, og i de vil arboristene klatre opp for å gjøre en «kronerensk». Dette gjøres for å hjelpe treet med å fjerne visne grener og lette på tyngden. På den måten kan trærne stå i mange år til. 
Landskapsarkitekt Stavem Kyhn forteller at når våren kommer skal det i første omgang  plantes 24 nye trær på området. Det vil bli plantet furu og bjørk.
Nordbylunden på Åskollen
BILDE: Nordbylunden på Åskollen.
- Det vil fortsatt være rikelig med vegetasjon i lunden. Sikkerheten er viktigst, sier Dag Ebbestad.
Han synes det er bra at det nå gjøres en real opprensking slik at det er trygt å ferdes i den lille parken.

Tømmeret etter fellingen av trærne vil Nordbylundens venner overta. Entreprenøren stabler tømmerstokkene, mens venneforeningen vil ta seg av kapping og kløyving.

- Vi skal få hugget det opp og levert ut til folk som trenger det i bydelen, forteller Ebbestad.