Drammen kommune blant tre finalister til å bli Norges kulturkommune 2019.

Norsk kulturforum (NOKU) offentliggjorde i går kveld, 12. juni, finalistene til Norges kulturkommune 2019 under en konferanse i Bodø. De tre finalistene er Drammen, Larvik og Sarpsborg. Drammen er dermed fortsatt med i kampen om å bli Norges kulturkommune 2019.

Hele bredden i kulturlivet

Prisen Norges kulturkommune er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen er innstiftet, og deles ut av, NOKU annet hvert år.

Prisen ble første gang delt ut i 1992. NOKU ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Årets kulturkommune i Buskerud

Drammen kommune ble i vinter kåret til Årets kulturkommune i Buskerud på bakgrunn av en godt forankret og helhetlig kulturstrategi og et stort kulturelt mangfold og bredde i kulturtilbudene. NOKU Buskerud skriver i sin begrunnelse at kulturens betydning for enkeltindivider og byutvikling er vektlagt.

Samspill og samarbeid med frivillig sektor og andre kulturaktører blir også et viktig utgangspunkt og mulighetsrom for å bygge Nye Drammen som en større kommune med aktive og gode lokalsamfunn.

Vinneren kåres 12. august

Vinneren kåres på et arrangement under Arendalsuka mandag 12. august.

Lovligveggen ved havna i Drammen
BILDE: Lovligveggen på havna i Drammen (Foto: Shujah Malik Awan)