Ordfører Tore O. Hansen åpnet mandag 11.juni fire prosjekter på Fjell. Barn fra Fjell skole og Fjell barnehage strålte mens de hoppet, klatret og nøt både is og boller på det nye lekeområdet.

- Vi har hatt en målbevisst satsing på Fjell 2020, og nå kan vi presentere fire prosjekter. Det er små og store skritt på veien for at dette stadig skal bli en bedre bydel, sa Tore O. Hansen.

Rundturen på Fjell, med fire ofisielle åpninger, startet ved Fjell Bo- og servicesenter. Beboerne koste seg ute mens de ble servert eggelikør for å markere oppgraderingen av området.

Sammen med de fremmøtte barna fra Fjell skole fortsatte ordføreren turen opp til den nye lekeplassen ved Fjell bydelshus. Barn fra Fjell skole og Fjell barnehage ble servert is, boller og saft og ikke minst - en helt ny lekeplass å boltre seg på.

Orfører OTe O.Hansen på ny lekeplass på Fjell
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen åpner det nye lekeområdet ved Fjell bydelshus.

Deretter gikk turen videre, til en ny parkeringsplass og enda et nytt aktivitetsområde med sandvolleyballbane. Ordføreren pekte og forklarte hvordan området ved den nyåpnede sandvolleyballbanen er blitt forvandlet fra et sted man nesten ikke ville gå, til et sted det er hyggelig å være og hyggelig og ferdes.

- Her var det krattskog og mørkt, og mange unge synes det var skummelt å gå her. Nå er området med på å løfte en hel bydel, sa Opdal Hansen.

Barn som leker på det nye lekeområdet på Fjell
BILDE: Nytt, flott lekeområde på Fjell ble åpnet mandag 11. juni.

Fire prosjekter

De fire områdene ordføreren offisielt åpnet mandag var:

  1. Fjell Bo- og Servicesenter. Her er det etablert nytt uteområde ved inngangspartiet. Bearbeidet fra et større utflytende areal til tydeligere kjøremønster, med tilrettelagte oppholdssoner og beplantning, endret parkeringsmønster og tilrettelagt for sykkelparkering under tak.
  2. Ny volleybane ved Hundremeterskogen. Her er den gamle parkeringsplassen flyttet og det er gitt plass for nye oppholdssoner og aktivitetsanlegg ved volleyballbane og sitteområder. I tillegg oppstramming og styrking av gang- og sykkelforbindelse. 
  3. Ny parkeringsplass med innkjøring fra Laurits Grønlands vei.
  4. Ny lekeplass v/ Fjell bydelshus - den gamle lekeplassen har fått nytt design, nye apparater og skal gi et tilskudd til det store løftet som hele sentrumsområdet står overfor i de kommende årene. Denne vil barnehagene i området få glede av sammen med bydelens innbyggere.

 

åpning av nytt anlegg på Fjell
BILDE: Barn fra Fjell skole og Fjell Barnehage koste seg med is, boller, saft og helt nye lekeapparater.

Mer på gang

I årene som kommer er det flere store prosjekter på gang. Drammen eiendom er i gang med nybygg og rehabilitering av eksisterende skoleanlegg på omtrent 6500 kvadratmeter.

Videre skal et nytt aktivitetshus med flerbrukshall, bydelsbibliotek, ungdomsklubb, festsal, med mer bygges. Dette vil bli på omtrent 3500 kvadratmeter.

Aktivitetshuset er planlagt ferdig sommer 2019, mens skolen og uteområdene ferdigstilles til skolestart 2020.  

ny sandvolleyballbane på Fjell
BILDE: Ny sandvolleyballbane på Fjell gir bydelen enda et løft.