Fire kulelønn flyttes cirka 100 meter ved Øren skole på selveste frigjøringsdagen, 8. mai. Grunnen er at uteområdet rundt skolen skal oppgraderes, så derfor må lønnetrærne få et nytt bosted.

Øren skole - ny vekstområde for lønnetrær
Til høyre i bildet, langs veien, skal de fire kulelønnene flyttes til. Lekeområdet vil siden bli oppgradert med blant annet en akebakke.
Alle foto/film: Birgitte Simensen Berg

 Drammen kommune har tro på gjenbruk, så derfor flyttes disse fire, flotte kulelønnene som er cirka 15-20 år gamle til et nytt vekstområde  nærmere skolen, sier prosjektleder Tommy Iversen hos Byprosjekter.

Se film, hvor det graves grop til den første kulelønna.

Grop til lønnetreet graves
Maskinen gjøres klar til graving. Store og skarpe kniver graver seg lett gjennom jordsmonnet.

Kostnadsmessig er det ikke så stor forskjell ved å flytte eller ved å fjerne og plante nytt. Nye trær er ofte tynne og pistrede, og her får vi trær som har vokst seg flotte og kraftige, sier Iversen, som legger til at det er første gang Drammen kommune prøver treflytting.

Lønnetreet graves opp
Det første av fire lønnetrær er valgt ut. Nå skal det graves opp, og så flyttes på lastebil til sitt nye voksested.

Se film, hvor treet graves opp og fjernes forsiktig fra stedet hvor det har stått i 15-20 år.

Lønnetreet fraktes bort på lastebil
Lønnetreet på biltur. Nå fraktes det nærmere Øren skole til ei to meter dyp grop.

Å flytte fine trær er vanlig i Danmark, Tyskland og Nederland. Norge ligger minst 10 år etter disse landene når det gjelder treflytting. Her er det og har vært mye sag og vekk med treet, sier nederlandske Harald Smit, som har fått spesialbilen fraktet med ferje fra Danmark.

− Nå er det viktig at trærne stelles, kanskje beskjæres og vannes, sier Smit, som understreker at trær trenger volum, oksygen, vann og næring for å trives.

Lønna settes ned i gropa
Den fine kulelønna er kommet fram til sitt noe bosted - så nå skal den rett på plass.

Se film, hvor lønna plasseres i skreddersydd vekstgrop.

− Det kan bli flere trær som skal flyttes på grunn av at de står i veien for byutvikling, sier Tommy Iversen, og nevner gang- og sykkelveien i Professor Smiths allé, som gjør en sving på seg ved Gulskogen skole. Svingen skal bort, og trær som har levd en stund skal plasseres på rekke og rad.

Se film, hvor kulelønna er plass. Nå er det ikke lenge før fornøyde ørenelever igjen kan klatre og leke i trærne.

kulelønna er på plass
Den første kulelønna er på plass. Nå skal gropa fylles igjen og det skal vannes godt.