Beboer og ansatt på Fjell bo- og servicesenterBordene er pyntet til dobbelt feiring: 30-års jubileumsfest og livsgledesertifisering. Beboer og ansatt Trude A. S. Juelsen gleder seg til festen. Tre ansatte har vært på samme arbeidssted i 30 år, og Juelsen er ei av dem. 
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Fjell bo- og servicesenter 30 år og livsgledesertifseres
Ordfører Tore Opdal Hansen er selvskreven gjest, og gratulerer jubilanten Fjell bo- og servicesenter, som var det første livsgledesykehjemmet i Drammen.

- Jeg er imponert over kreativiteten og respekten for enkeltmennesket dere har vist. Kanskje det beste med livsgledekonseptet er å sikre at hver og én av beboerne blir sett som enkeltindivid, med egne behov, interesser og oppfatning av hva som gir livsglede, sier byens ordfører. Til venstre ses den første lederen, Kari Ek (Kongsteien), og nåværende leder Margareth Lien.

Fjell og Margareth Lien tar i mot livsgledesertifiseringsdiplomet av ordfører Tore Opdal HansenLivsgledesertifiseringsdiplomet blir overrakt leder Margareth Lien av ordfører Tore Opdal Hansen.

- Jeg vet det nå er mange kommuner i Norge som følger med på hva dere gjør. Vi kan slå fast at Drammen er blitt "utstillingsvindu" for livsgledekonseptet, og flere kommuner lar seg inspirere, sier Tore Opdal Hansen, og gratulerer Fjell bo- og servicesenter.

Fjell livsgledesertifiseringsgruppe
- Livsglede har sittet i veggene her i 30 år. Her er det ansatte som deler verdifull erfaring og kunnskap med hverandre, sier helse- og sosialdirektør Eva Milde og gir blomster til medlemmene i livsgledegruppa. 

Fjell bo- og servicesenter pårørendeforeningen Grete Hordnes
Første leder av pårørendeforeningen, Grete Hordnes, får velfortjente rosende ord og blomster av Fjell bo- og servicesenters Margareth Lien.

- Jeg har jobbet i pårørendeforeningen i 23 år. Helt fram til jeg fikk "fast ansettelse", altså ble beboer. Her har vi det så godt, sier Hordnes, som minnes i takketalen både kjøp av hagemøbler, parasoll og matjord.