Ordfører Tore Opdal Hansen, iført egen hjelm og refleksjakke, gleder seg stort over forvandlingen om skjer i området rundt bydelshuset og Fjell skole.

Fjellområdet under utvikling
BILDE: Fjellområdet blir finere og finere: skolen renoveres og får nybygg, og en hall kommer på plass og rommer mange aktivitetsmuligheter til glede for små og store. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Her kommer det i løpet av 2019 og 2020 ny skole og aktivitetshus, sistnevnte rommer blant annet bibliotek og kontorlokaler.

Fjell skole nybygges
BILDE: Fjell skole får nå en fin blanding av nyoppussede lokaler og nybygg. På taket monteres det solcellepanel, da energieffektivisering og gode miljøtiltak står høyt i kurs.

I området blir det flere aktivitetsarenaer, det blir park og gangveier. Ned til skolen blir det ei bred trapp, flott å gå i og sitte på med flott utsikt til skolen og Drammen by. Om vinteren blir det garantert en populær akebakke i skråningen ved siden av trappa.

 

Fjellområdet ordfører med byutsikt
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen på balkongen utenfor biblioteket i Aktivitetshuset på Fjell. Brukere av hallen og biblioteket får en fantastisk utsikt utover byen.

Innholdsrikt og miljøbevisst

Prosjektet på Fjell omfatter cirka 10 000 kvadratmeter fordelt på:

1. Nytt aktivitetshus på cirka 3500 kvadratmeter, som inkluderer flerbrukshall med garderober (oppført i henhold til krav fra Kulturdepartementet), nytt bydelsbibliotek, ungdomsklubb, festsal, flere møte- og aktivitetsrom, samt noen kontorarealer.

2. Nytt hovedbygg for Fjell skole og rehabilitering av tidligere gymnastikkbygg på cirka 6500 kvadratmeter, undervisnings- og personalarealer samt spesialrom, som kan brukes/ leies ut for aktiviteter som organiseres av nærmiljøet. 

3. Uterareal med ny skolegård og to nye 5-er baner. Det blir en hovedakse mellom øvre og nedre Fjell platå og parkmessig bearbeidelse av hele skråningen med gangveier, belysning og treningsapparater. For fase to av prosjektet har man planlagt nytt bydelstorg ved øvre Fjell platå. 

4. Pilotprosjekt for termisk energilagring i fjell (energiprodusert av solceller og solfangere lagres i fjellet med hjelp av energibrønner). Prosjektet har mottatt støtte fra Enova.

Investeringsrammen er på 359 millioner kroner for byggeprosjektet, i tillegg til separate bevilgninger for uteområdet og energiløsningen.

Fjell flerbrukshall oversiktsbilde
BILDE: Flerbrukshallen er snart klar til bruk for ivrige håndballspillere og andre idrettsgreiner. I tillegg til skolens elever kan idrettslag leie lokalene på kveldstid.
Fjellhallen med ordfører og rektor
BILDE: Rektor Arnstein Larsen og Dan Marius Stålerød fra entreprenør HENT forteller byens ordfører at de gleder seg stort til at byens nye storstue tas i bruk. Her kan alle elevenes samles og hallen blir skolens samlingssted. Ordføreren mener at hallen vil gi gode rammer for stedets unge.

Hva skjer når?

  • Entreprenør (HENT AS) kontrahert høst/ vinter 2017. 
  • Oppstart byggearbeider: januar 2018 av entreprenør HENT AS
  • Ferdigstillelse av aktivitetshus/flerbrukshall: juli 2019
  • Ferdigstillelse av skolebygget: desember 2019
  • Ferdigstillelse av uteområdet: sommeren 2020