Torsdag og fredag, 26. og 27. november, fylles bystyresalen av pent kledde ungdommer fra byens videregående skoler og ungdomsskoler. De er for én dag delegater i FN-rollespillet med konflikten i Jemen som tema.

Elevene har på forhånd satt seg godt inn i konfliktsituasjonen, blant annet er det avviklet informasjonsmøte og gruppearbeid.

FN-rollespill med ungdomsskoleelever i bystyresalen
BILDE: Ungdomsskoleelever fra Børresen, Galterud, Gulskogen, Kjøsterud, Marienlyst og Svensedammen fyller alle setene i bystyresalen. Alle foto: Birgittte Simensen Berg

Forståelse for FNs utfordringer

Ved å la elevene være FN-land i sikkerhetsrådet vil de få ny forståelse av hvilke utfordringer FN stor overfor. Spillet begynner med at hver landdelegasjon holder et åpningsinnlegg om sitt lands synspunkter vedrørende konflikten. Så er det debatt og kommentarer til hverandres innlegg for å prøve og overbevise de andre om sitt lands synspunkter. Så må delegatene prøve å komme fram til ett eller flere resolusjonsforslag, som skal stemmes over til slutt. Målet er å komme til enighet om hvordan FN og verdens land kan løse konflikten på best mulig måte.

I 2014 økte konflikten mellom opprørere fra Houthi-bevegelsen og de statlige myndighetene i Jemen. Krigen har skapt en stor humanitær krise, og en sjøblokade gjør at det nesten ikke leveres mat, medisiner og drivstoff til deler av landet i nord. Det er også et stort utbrudd av kolera i landet. I ly av krigen har al-Qaida i Jemen opplevd stor framgang.

Med dette som bakteppe skal elevene som deltar i FN-rollespillet, nå som delegater i Sikkerhetsrådet, ta stilling til følgende spørsmål: Vil Sikkerhetsrådet begrense den Saudi-Arabia-ledede koalisjonens rolle i konflikten? Vil det være mulig å dempe den humanitære krisen i landet? Hvordan løse problemene knyttet til den viktige havnebyen Houdeida? Hvordan få til en våpenhvile når al-Qaida allierer seg med anti-houthi-militser? Og hvordan skal man klare å beskytte handelsskipene som seiler gjennom Bab-al Mandab-stredet?  

− Dere skal gå inn i en rolle som representant for ditt land. Dere skal snakke respektfullt til de andre landenes delegater, sier dagens president Kristin Flacké fra FN-sambandet, og legger til at det skal stemmes over alle forslagene, samt at det vil bli gitt rom for debatt.

FN-rollespillet for ungdomsskoleeelever
BILDE: Delegatene har gjort et grundig arbeid i forkant av FN-rollespillet og framfører i tur og orden hvert sitt innlegg i debatten om konfliktløsning i Jemen.

Godt forberedte delegater

− Målet for dagen er å bli enige om hva som skal gjøres med situasjonen i Jemen, hvor det skal skrives en resolusjon til slutt, sier Flacké, og gir ordet til representanten fra Bolivia.

− Ærede president. Sekretariat og meddebattanter, sier ungdomsskoleeleven fra Svensedammen ungdomsskole, som i dag er delegat fra Bolivia.

Fra bystyresalen understreker byens FN-delegater blant annet viktigheten av å ta ansvar, gripe inn på et tidlig tidspunkt, gi hjelp i form av mat og førstehjelp, slutte med bombing, sanksjonsmuligheter, diplomati, konflikthåndtering og ty til militærmakt.

Innleggene er godt skrevet og framført, og hver av delegatene avslutter sitt innlegg fra talerstolen i rådhusets bystyresal med:

− Ærede medlemsland, takk for oppmerksomheten.

Resolusjonen FN-delegatene velger for å få til en løsning på vanskelige og vonde Jemen-konflikten:

FNs Sikkerhetsråd mener:

  • Uttrykker bekymring for den sivile befolkningen i Jemen
  • En våpenhvile er nødvendig for å få til forhandlinger mellom de ulke partene
  • At fredsbevarende styrker trengs for å sikre tilgangen av humanitær hjelp

Sikkerhetsrådet vil:

  • Vi oppfordrer på det sterkeste å innlede en våpenhvile mens vi innleder forhandlinger mellom de ulike partene
  • Vi oppmuntrer FN til å sende inn humanitær hjelp for å hjelpe de sivile
  • Vi oppfordrer Saudi-Arabia til å oppheve sjøblokadene sine utenfor Jemen
  • Vi etterspør at FN sender inn fredsbevarende styrker som kan sikre tilgangen til humanitær hjelp og handel
FN-rollespillet for ungdomsskoleelever.
BILDE: Ved å være møtedeltaker i Sikkerhetsrådet blir alle elevene delaktige og får føle hvilke utfordringer FN står overfor. En nyttig erfaring fra byens ungdomsskoleelever.