Med jevne mellomrom utfører Forbrukerrådet den såkalte kommunetesten. Denne testen kartlegger hvor gode kommunene er på service, tilgjengelighet og informasjon. Testen blir gjennomført ved at man ser på kommunens nettsider, sender e-post og ringer kommunen. I årets test kom Drammen kommune på 138. plass av landets 422 kommuner.

Drammen kommune jobber kontinuerlig med å yte den beste service til sine innbyggere. Drammen kommune jobber for å legge til rette for morgendagens digitale generasjon som befinner seg på flere digitale plattformer.

Tar ikke høyde for chat

Forbrukerrådets test tar ikke høyde for kanaler som chat og Facebook, noe Drammen kommune har fokus på. Kommunen har også en egen app hvor innbyggerne selv kan melde inn feil, som for eksempel hull i veien, mørke gatelys, glatte veier osv. Digital service blir det samme som god service ettersom brukerne får svar på sine spørsmål eller kan løse en oppgave på tidspunkter som er optimale for dem selv.

Bystyret vedtok i oktober 2017 en kanal- og servicestrategi. Det overordnede målet i kanal- og servicestrategien er å legge til rette for at brukernes henvendelser flyttes fra de dyre, tradisjonelle kanalene og over til de rimeligere, digitale kanalene.

Velger digitale løsninger

Samtidig som Drammen kommune velger digitale løsninger der det er hensiktsmessig, vil det fortsatt være en del brukere som av ulike årsaker ikke er i stand til å benytte seg av de digitale løsningene som er tilgjengelige. Ressurser til å bistå disse brukerne frigjøres ved at flere blir digitalt selvhjulpne.

Innbyggerne i fokus

God service for Drammen kommune er å ha innbyggeren i fokus, det er de vi er til for. Drammen kommune vil jobbe videre med tilbakemeldingene fra testen for å se hvilke forbedringer vi kan gjøre. Forbrukerrådet oppfordres ved neste kommunetest til å ha et større fokus på morgendagens digitale løsninger.