Da klokken passerte 12.24 tirsdag formiddag, hadde 10.165 innbyggere i Drammen avgitt sin stemme. Fortsatt er det mulig å forhåndsstemme, og på Strømsø utvides åpningstiden til kl. 19.00 fredag.

Nå kan du forhåndsstemm på Strømsø fram til klokken 19.00 fredag.
BILDE: Åpningstiden på Strømsø utvides. Nå kan du forhåndsstemme fram til klokken 19.00 fredag.

Aldri tidligere har folk i Drammen hatt mulighet til å forhåndsstemme så mange ulike steder i byen.  Det gjør Drammen til en av kommunene i landet med best tilgjengelighet av valglokaler.
Men om flere går til valgurnene av den grunn, er det foreløpig umulig å svare på.
- Det er ikke gitt at det blir høyere total valgdeltakelse, men vi leverer i alle fall tilgjengelighet, sier Vegard Hetty Andersen. Han er ansvarlig for gjennomføringen av valget i Drammen kommune.

- Politikerne i Drammen har vektlagt god tilgjengelighet. Det skal være enkelt å stemme, og forhåndsstemmelokalene skal være der folk ferdes.

Lengre åpent på Strømsø

I Drammen har det altså siden torsdag vært mulig å puttet en stemmeseddel i en valgurne syv ulike steder.  Hetty Andersen forteller at det pleier å være bra med stemmer de siste dagene mot valget.
Forhåndsstemming skulle i utgangspunktet avsluttes fredag 8. september kl. 15.00, men fredag 8. september ønsker valgstyret likevel å forlenge åpningstiden på Strømsø torg til kl. 19.00.
Med dette gir valgstyret blant annet pendlere mulighet til å stemme når de returnerer på ettermiddagen. Samtidig vil også eventuelle etternølere ha en aller siste mulighet til å forhåndsstemme før valgdagen.

3073 i rådhuset

Ved stortingsvalget i 2013 ble det avgitt 15.418 forhåndsstemmer i Drammen. Det utgjorde 39,3 % av det totale antallet avgitte stemmer.
Ved kommunevalget to år senere var det 8.864 forhåndsstemmer, noe som utgjorde 17,1 % av totalt antall avgitte stemmer. Noe av årsaken til differansen er at valgdeltakelsen ved stortingsvalg ofte er høyere enn ved kommunestyrevalg.
Rådhuset i Drammen har hatt et jevnt og godt besøk i forhåndsstemmeperioden, men også for forhåndsstemmelokalet på Kiwi XL Åssiden har blitt hyppig besøkt den siste uken.
- 3073 har så langt stemt på rådhuset, mens 1352 har avgitt sin stemme på Åssiden, forteller Hetty Andersen.
Han har ansvaret for at valget foregår riktig og etter loven. Han sørger for at bemanningen, logistikken og opplæringen, for å nevne noe.

Her kan du lese mer om valget i Drammen.

Over 10.000 personer har forhåndsstemt i Drammen.
BILDE: Over 10.000 personer har forhåndsstemt i Drammen. Fredag er det mulig å forhåndsstemme fram til klokken 19.00 - men kun på Strømsø.