En ny trend sprer seg i lokalsamfunn over store deler av Europa og enkelte steder ellers i verden.

Næringsliv, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner samles for å forløse lokale krefter og for å skape synergi. I Norge kalles dette Frivilligbørs. Nå har turen kommet til Drammen og snart vil børsklokken kunne høres på biblioteket. Det blir som på Wall Street, men uten pengetransaksjoner.

Mandag 20. november kl. 16.30 braker det løs på Drammensbiblioteket

Frivilligbørs er et internasjonalt konsept, som legger til rette for mer og bedre samarbeid på tvers. Det var i Nederland ideen om Frivilligbørs oppsto, og siden har konseptet spredd seg. I Norge var det Bærum som var først ute med Frivilligbørs i 2008. Svelvik kommune hadde sin første i 2014, og da ble det inngått hele 55 samarbeidsavtaler.

På Frivilligbørsen møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer om samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete avtaler.

De ulike virksomhetene deltar ikke for å markedsføre seg selv, de er der for å snakke sammen. Det starter med mingling, smalltalk og litt å bite i og etter en stund er børsen i gang, avtaler inngås og børsmeglere hjelper til med å formalisere avtalene som inngås.

Men, det er altså ikke penger dette dreier seg om, det er kloke hoder, varme hjerter og nyttige never, lokaler, utstyr og kompetanse som omsettes. Det dreier seg om å bygge nettverk og nyttiggjøre seg viktige ressurser på tvers av samfunnssektorer.

Samfunnsansvar

En av grunnideene bak Frivilligbørs er å vise samfunnsansvar. På denne måten kan bedriftene synliggjøre sine verdier og at de er med på å bygge et godt lokalsamfunn. Ved å samarbeide med frivillige eller det offentlige skapes synergi, positiv aktivitet og god folkehelse.

For frivillige organisasjoner er dette en mulighet til å vise hva de brenner for lokalt og hva de har å bidra med for lokalsamfunnet, samtidig som de kan finne ressurser til å få gjennomført positive aktiviteter.

For offentlige virksomheter er Frivilligbørs en arena for å bli bedre kjent med det lokale organisasjonslivet og næringslivet og være en støttespiller for frivillig engasjement, samtidig som samarbeid gir en mulighet til læring og utvikling i egen virksomhet.

Felles initiativ

I Drammen er det Næringsforeningen i drammensregionen, Drammen frivilligsentral og Drammen kommune som står bak satsningen på Frivilligbørs.

Bilde: - Bli med på morsom og effektiv nettverksbygging, oppfordrer (fra venstre) daglig leder i Drammen Frivilligsentral Irene Sand Sørsdahl, ordfører Tore Opdal Hansen og frivillighetskoordinator Silje Bjørge.

Ordfører Tore Opdal Hansen slår fast:
- I Drammen er det mange gode krefter og ressurser, og på frivilligbørsen kan vi møtes på tvers og finne nye samarbeidsmuligheter!

Frivillighetskoordinator Silje Bjørge i Drammen kommune understreker at ingen av sektorene vil klare å løse samfunnsutfordringene alene:
- Det geniale med Frivilligbørs er at alle aktørene som deltar er innstilt på å gjøre gode avtaler. Vinn-vinn er hele poenget!

Høye ambisjoner

Leder for Drammen Frivilligsentral, Irene Sand Sørsdahl forteller om høye ambisjoner:
- Målet for Drammens første Frivilligbørs er 60 konkrete samarbeidsavtaler. Og så har vi et mål om samle 20 deltakere fra organisasjonslivet, 20 fra ulike kommunale virksomheter og 10 fra lokalt næringsliv.

De tre har oppfordringen klar:

Møt opp på Frivilligbørs på biblioteket 20. november. Vær med på å gjøre byen enda bedre.

Påmeldingsfrist til Drammens første Frivilligbørs er 14. november.
Les alt om Frivilligbørs og påmelding