Gjennom forskningsprosjektet Lekbasert læring undersøkes det om et lekbasert førskoleopplegg på åtte timer i uka kan bidra til at barna får et enda bedre og likere utgangspunkt i overgangen fra barnehagen til skolen.

Lekbasert læring, et forskningprosjekt i 19 barnehager i Drammen.
BILDE: Lekbasert læring, et forskningprosjekt i 19 barnehager i Drammen.

19 barnehager i Drammen kommune deltar i det fireårige forskningsprosjektet Lekbasert læring. Dette er et pedagogisk lekbasert opplærings program som er utviklet av førskolelærere i Agder i tett samarbeid med forskere fra Universitetet i Stavanger.

Førskoleopplegget har som mål å stimulere barnas sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk gjennom lekbaserte læringsaktiviteter. Opplegget samsvarer med intensjonene i Læringsløpet Drammen og bygger på fagområdene i Rammeplanen.

Spennende

13 førskolebarn i Aronsløkka barnehage har én etter én stått foran resten av gruppa og imitert en følelse. Én er glad, én er sint, én er trist, én er irritert fordi han ikke fikk ha på seg det han ville om morgenen. De andre barna i halvsirkelen gjetter hvilken følelse de vil vise. Barna vet det ikke selv, men leken de er midt i, er en del av forskningsprosjektet Lekbasert læring.

I oppgaven de har fått, lærer de seg sosial kompetanse, de utvikler språket, og de må jobbe med selvkontrollen. De må rekke opp hånden, vente på tur og svare hvilken følelse de andre forsøker å vise.

– Jeg er begeistret for opplegget, smiler Hege Merete Mathiessen Reiersrud, pedagogisk leder i Aronsløkka barnehage.

Barna skal ha minst åtte timer lek med læring hver uke. Mathiessen Reiersrud opplever Lekbasert læring som både interessant og spennende. Hun legger ikke skjul på at det er krevende å følge opp, men hun ser allerede framskritt hos flere barn.

– Spesielt dette med selvregulering ser vi at ungene trenger, sier Mathiessen Reiersrud.

Jente som tegner følelsene sine i barnehagen.
BILDE: Målet med lekasert læring er å styrke barnas matematiske, språklige og sosiale kompetanse.

 

Lek med læring

Prosjektets mål er altså å styrke barns matematiske, språklige og sosiale kompetanse, slik at førskolebarna skal få et likere og bedre læringsgrunnlag når de starter på skolen. ­

- Vi ønsker å gjøre barna mer robuste til skolestart, sier Ole Magnus Hetland som er utviklingsrådgiver ved kompetansesenteret i Drammen kommune og ressursperson for Lekbasert læring.

Hetland påpeker at det pedagogiske opplegget skal være lek med læring. Det skal begeistre og engasjere barna, og barna skal ha det gøy.

– Vi skal sørge for progresjon i lærings innhold i takt med barnas, sier han. Dokumenteres Av de 19 barnehagene som Universitetet i Stavanger har plukket ut, er ni fokusbarnehager, mens ti er sammenligningsbarnehager.

Hetland opplever stor entusiasme i fokusbarnehagene, selv om det er en krevende omstilling å skulle øke førskoletiden fra to til åtte timer per uke. Pedagogiske ledere i de aktuelle barnehagene har fått opplæring, og de har fått tilrettelagt materiell med eksempler til hvordan de kan gjennomføre det lekbaserte opplegget. Det hele dokumenteres ved at aktiviteten hver uke rapporteres til Universitetet i Stavanger. Både
hva som er planlagt og hva som blir gjennomført i løpet av uka skal forskerne vite om. 

– Når og hvordan de bruker de åtte timene er opp til hver enkelt barnehage, sier Hetland.

Gutter leker i klatrestativ.
BILDE: Det er beregnet kostnader på en million kroner for de deltakende private og kommunale barnehagene.

Beregnet én million kroner

De ni barnehagene som er fokusbarnehager, er Aronsløkka, Bikkjestykket, Kobbervik gård, Brannposten, St.Hansberget, Strømsø/Marienlyst, Sørbyløkka, Åssiden menighetsbarnehage og Læringsverkstedet Nøstodden.

Det er beregnet kostnader på én million kroner for de deltakende private og kommunale barnehagene. Er erfaringene gode etter fire år, vil prosjektet bli vurdert innført som et permanent tiltak for å styrke barnas kompetanse i overgangen til skole. 

Her kan du alle filmene til økonomiplanen.

Her kan du lese mer om økonomiplanen: