Det må gjøres likelydende vedtak i by- eller kommunestyrene i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker og Buskerud fylkestinget før regjeringen vil fremme Buskerudbypakke 2 til Stortinget for endelig vedtak.

Illustrasjon Buskerudbypakke 2

Buskerudbypakke 2 er neste steg i Buskerudbysamarbeidet. Det er en langt mer omfattende transportpakke enn Buskerudbypakke 1.

De neste 25 årene vokser Buskerudbyen med nær 45.000 innbyggere. Uten flere tiltak som gjør det enklere og raskere å ta seg frem vil køene og miljøproblemene fortsette å vokse. I klimaforliket på Stortinget i 2012 ble det vedtatt at all vekst i persontrafikken i de store byområdene skal skje med kollektivtransport, sykling og gåing. Målet er også vedtatt lokalt, og er grunnmuren i Buskerudbypakke 2.

Virkemidlene i Buskerudbypakke 2 er å styrke busstilbudet kraftig, bedre veinettet og sørge for at bussene kommer raskere frem. Det skal også bli enklere og tryggere å gå og sykle. Da blir det bedre plass på veiene til de som faktisk må kjøre bil.

Her er saksdokumentene til sluttbehandlingen i bystyret

Buskerudbyens informasjon om busstilbudet, priser, nye veier, bruer og satsing på sykkel

Buskerudbyens informasjon om hvor bommene skal stå, hva det vil koste og hvorfor de settes opp