Innbyggerne i Åskollen og Tangen har blitt invitert til å stemme over hvilke friluftstiltak de ønsker å prioritere i bydelen sin. Avstemningen har foregått på nettet, og hele 1 120 innbyggere har avgitt sin stemme.

Nå er resultatet klart, og oppgradering av Sotastranda skilte seg klart ut på topp, tett etterfulgt av trimløype på Nordbykollen, rasteplass på Nordbykollen og skilting av fem hverdagsturer i nærområdet.

Her er de 15 tiltakene som vil bli gjennomført

1. Oppgradering og forbedring av standarden på stranda på Sota
2. Trimløype på Nordbykollen
3. Rasteplass: Benk med bord på Bankplassen på Nordbykollen
4. 5 hverdagsturer i nærområdet med gjenkjennbare turskilt og merker
5. En mobil flytebrygge på Sota for tilrettelegging av bademuligheter på stranda
6. Gruset turvei langs fjorden fra Sota Fjordpark til Glassverket *
7. Hinderløype på Nordbykollen
8. En benk på toppen av Nordbykollen
9. Oppgradering og forbedring av standarden på Knivestranda
10. Gapahuk på Nordbykollen
11. Natursti på Nordbykollen med skilt eller plakater med informasjon om lokal natur
12. En benk langs lysløypa på Nordbykollen
13. Turvei/skiløype på Nordbykollen mot Lollandkrysset *
14. En benk ved stranda på Sota
15. En benk langs turstien på Knive

*Grunneieravtaler er ikke på plass. Gjennomføring av tiltaket avhenger derfor av avklaring med grunneiere.

Drammen kommune starter arbeidet med iverksetting av tiltakene i høst.
Mer informasjon om prosjektet.

Spørsmål?

Send gjerne e-post dersom du har spørsmål eller behov for dialog om prosjektet på e-post: . Du kan også ringe prosjektleder Marte Bøhm Nordahl på mobiltelefon 92 04 09 48.