Hvilke aktivitetstiltak kan man få for tre millioner kroner? Onsdag 22. mars fra klokka 10.00-20.00 inviteres beboere på Tangen, Åskollen, Knive og Røysjømarka til medvirkningsworkshop på Åskollen skole i forbindelse med Friluftsløftet 2017:

− Vi håper at det kommer mange og engasjerte mennesker i alle aldre på workshop-en, og at løfterike ideer om friluftslivet kommer på bordet, sier prosjektleder for Friluftsløftet, Marte Bøhm Nordahl.

Noe både ordfører Tore Opdal Hansen og rektor ved Åskollen skole, Lars Christian Gjøsæther, nikker enig i.

− Drammen kommune går gjennom alle ideer og forslag, og velger ut hvilke av forslagene som er realistiske å gjennomføre, sier ordføreren, og tar en prat med elevrådet om hva de unge ønsker seg av friluftstilbud i nærmiljøet i inneværende år.

Friluftsløftet på Åskollen skole
Nå ligger det tre millioner kroner på bordet for å få til et friluftsløft på Tangen, Åskollen,
Knive og Røysjømarka. Ordfører Tore Opdal Hansen, prosjektleder Marte Bøhm
Nordahl og rektor Lars Christian Gjøsæther i samtale med elevrådets Sofie Rosenvinge
Hjertsen, Sanne Elise Hovland og Mathea Borgen Kleven om hva ungdommene selv
ønsker seg av friluftsaktiviteter i sitt nærmområde.
Foto: Birgitte Simensen Berg

Hvordan skal beboerne bestemme?

Beboere, elever, foreninger og andre aktører kan komme med innspill og ideer:

  • Digitale innspill på https://yrpri.org/community/600
  • Tegne inn på kart, som er hengt opp på Kiwi Åskollen og Åskollen legesenter i uke 12
  • Sende epost til
  • Delta på medvirkningsworkshop-en på Åskollen skole onsdag 22. mars klokka 10.00-20.00

Hva skjer med ideene?

Innsamling av ideer og forslag i uke 12. Så vil kommunen gå gjennom innspillene og vurdere hva som er innenfor gjeldende arealplaner og rammer, samt hva som er realistisk å gjennomføre i 2017. I uke 22 og 23 vil det legges opp til en avstemming og prioritering av godkjente tiltak, etterfulgt av en gjennomføringsperiode fra uke 30.

Send gjerne e-post dersom du har spørsmål til eller behov for dialog om prosjektet på e-post:

Mer informasjon om prosjektet Friluftsløftet.

Bedre friluftsliv i bydelene

Etter hvert vil flere av Drammens bydeler få det samme tilbudet. Så allerede nå kan du tenke ut hva du ønsker deg for ditt nærområde.

Det viktigste med Friluftsløftet er at tiltakene skal bidra til økt bruk og aktivitet i nærmiljøene. Det satses på tiltak som kan gi økt fysisk aktivitet i de grønne områdene, og som er i tråd med eksisterende planer. Tiltak skal gjennomføres i nærmiljøet: ved skoler, lekeplasser, nærmiljøanlegg, treningsanlegg, badeplasser, turmål eller i sammenhengen mellom disse.

Å satse på nærmiljøet er en god investering som gir positiv effekt både for den enkelte og for samfunnet. Grønne nærområder bidrar til bedre miljøtilstand, folkehelse og møter mellom innbyggerne. Undersøkelser viser at rundt 70 prosent av befolkningen jevnlig driver med friluftslivsaktivitet og egenorganisert mosjon.

Friluftsløftet ønsker å skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet, og for den enkelte drammenseres livskvalitet og bomiljø.