Friluftsløftet 2018 på Strømsø er ett steg videre. Nå har innbyggerne bestemt hvilke tiltak som skal gjennomføres i løpet av 2018/19.

Det kom inn omtrent 80 konkrete forslag til tiltak på Strømsø. Kommunen vurderte alle disse, og landet på 31 tiltak som var mulige og realistiske å gjennomføre.

Turgåer på Bikkjestykket i høstfarger. Her vil det bli satt opp belysning.
BILDE: Et av tiltakene i Friluftsløftet 2018 er lys langs gangveien på Bikkjestykket.

Blant disse 31 tiltakene har det vært opp til innbyggerne å avgjøre hvilke tiltak som skulle velges. Over 1200 personer har sagt sin mening om hvilke tiltak de ønsker seg på Strømsø.  I løpet av 2018/19 vil dermed tre millioner kroner brukes for å løfte friluftslivet på Strømsø.

Fire skiller seg ut

Det er fire tiltak som skiller seg ut når innbyggerne nå har fått velge. Det tiltaket aller flest har ønsket seg og stemt frem, er benker og bord langs elva. Nummer to på listen er lys langs gangveien på Bikkjestykket, utvikling av lekeplassen utenfor Drammen museum er nummer tre, mens treningspark på Bikkjestykket nummer fire.

Alle disse fire tiltakene hadde over 50 prosent av innbyggerne svart at de ønsket seg. 

- Bikkjestykket og Blektjern vil få et realt løft på grunn av Friluftsløftet, sier Marte Bøhm Nordahl, prosjektleder for Friluftsløftet i Drammen kommune. 

Hun er fornøyd både med antallet konkrete forslag og antallet som har stemt i undersøkelsen og avstemmingen.

Noen av de andre tiltakene som kommunen skal i gang med i løpet av året er benker og bord ved Andedammen, benker rundt Blektjern og Bikkjestykket, klatre/buldrevegg på Bikkjestykket, sandstrand på Gyldenløve brygge, trimløype på Blektjern og friluftskunst på Strømsø.

Her kan du lese hvilke andre tiltak som ble stemt fram på Strømsø.

lekeplassen ved Drammens museum vil bli utviklet.
BILDE: Lekeplassen ved Drammens museum vil få en oppgradering takket være friluftsløftet.

Kostbart

Det aller dyreste tiltaket man kunne stemme på var «Serverdighet på Haukåsutsikten» til to millioner kroner. Forslaget ble ikke stemt fram av innbyggerne. Dermed ble det isteden mange små og mellomstore tiltak i prosjektet på Strømsø.

En god del av forslagene som kom inn var ideer eller tiltak som var utenfor rammene for prosjektet. Det kan være for kostbart, utenfor den geografiske grensen eller ikke definert som et nærfriluftslivsløft. Disse forslagene tas med videre til de aktuelle avdelingene i kommunen.

Mange vil bli mer aktive

I spørreundersøkelsen knyttet til avstemmingen av de ulike tiltakene, sa hele 84 prosent at de trodde friluftsløftet ville bidra til at de ble mere aktive.

Videre svarte 20 prosent at de kunne tenkte seg å vite mer om friluftliv, 14 prosent svarte at de kunne tenke se å være med i en turgruppe, mens 13 prosent kunne tenke seg å være med i gruppe som driver med urban dyrking.

Dette er Friluftsløftet:

I 2017 ble tre millioner kroner satt av til å løfte friluftslivet i områdene Åskollen, Knive, Røysjø og Tangen. Innbyggeren kom med forslag til hva de ønsket seg. Etter en grundig vurdering i kommunen, der det ble sett på hva som er realistisk å gjennomføre, ble det presentert 27 tiltak som innbyggerne kunne stemme på. Flere tiltak og prosjekter er allerede gjennomført og flere ferdigstilles i løpet av sommeren.

I 2018 er det altså Strømsø som har fått bevilget tre millioner kroner for å løfte friluftslivet.