Gjennomføringen av Friluftsløftet er i gang for fullt på Åskollen, Tangen, Knive og Røysjømarka. Nå er det bare å finne fram turskoene.

Ny benk på plass på Nordbykollen - Friluftsløftet
BILDE: På toppen av Nordbykollen er det nå en ny benk på plass takket være Friluftsløftet. Her er det bare å nyte utsikten.

Åskollen, Tangen, Knive og Røysjømarka er første område ut i prosjektet Friluftsløftet i Drammen kommune. Arbeidet er godt i gang, men det aller meste vil bli fullført til våren.

Hva Friluftsløftet er? Jo, det er prosjekter som skal settes i gang rundt om i de ulike bydelene, der målet er å løfte kvaliteten på friluftslivet i nærmiljøet.

I Drammen kommune ønsker man at terskelen for fysisk aktivitet skal være lav. For å legge til rette for fysisk aktivitet må det være god tilgjengelighet til naturområder og nærmiljøanlegg. Med Friluftsløftet er målet å gi folk enda bedre muligheter for turer og fysisk aktivitet i bydelenes nærfriluftsområder.

Nærdemokrati i praksis

Friluftsløftet er et prosjekt der lokalbefolkningen og kommunen skal samarbeide om hvilke tiltak som skal gjøres. Her kan folk si sin mening om hvilke friluftskvaliteter som er viktig for dem og hva de mener må til for å løfte friluftslivet i sitt nærområde. Enten det være seg turveier, stier, utsiktspunkter, rasteplasser, møteplasser, badeplasser eller andre elementer som kan bidra til mer bruk av friluftslivet i nærområdene.

Prosjekt fikk bevilget tre millioner kroner av bystyret i 2017. I økonomiplanen 2018-21 foreslåes det å videreføre tre millioner kroner årlig til gjennomføring av Friluftsløftet, med en prioritering av tiltak på Strømsø i 2018.

400 innspill

- Første Friluftsløftet var på Åskollen, Tangen, Knive og Røysjømarka. Lokalbefolkningen har sagt sin mening om hva de mener bør gjøres, og stemt fram hvilke forslag som skal gjennomføres. Nå kommer den mest tidkrevende jobben, det er å få alle tiltakene på plass, sier prosjektleder Marte Bøhm Nordahl. Hun legger til at de har fått veldig gode tilbakemeldinger på metoden.

Kommunen mottok mange gode forslag. Totalt 400 innspill. Bearbeiding av forslagene ble sammenfattet til 27 konkrete og gjennomførbare tiltak. Av disse ble det stemt fram 15 tiltak.

Det ble også utført en brukerundersøkelse i forbindelse med Friluftsløftet. Av de som svarte, oppga 87 prosent at de bruker områdene i nærmiljøet i dag. 20 prosent sa de er aktive 30 minutter per dag.

At 93.6 prosent tror at Friluftsløftet vil bidra til at de blir enda mer fysisk aktive, er gledelig lesning. 

På banekplassen på Nordbykollen er det bord med benk på plass.
BILDE: Bankplassen på Nordbykollen har fått bord med benk som en følge av Friluftsløftet. Med strålende utsikt over Åskollen, Kniveåsen og Drammensfjorden.

Nye nærturer

Av ønskene som kom langt opp på listen var skilting av turer i nærmiljøet. Fem hverdagsturer i nærområdet er klargjort og lagt ut på ut.no. To av turene går i marka og tre turer går i boligfeltene og vil bli merket på lyktestolpene.

- Det er satt opp noen benker langs turveiene, og det kommer enda tre benker til, forteller Bøhm Nordahl.

Videre vil badestranden Sota fremstå i ny og flott drakt når sommeren kommer. En mobil flytebrygge er bestilt og vil komme på plass, det vil skje en oppgradering og forbedring av standarden på stranden og en benk vil komme opp i løpet av våren. Strandglade og badelystne kan glede seg.

Etter avklaring med grunneier, vil det trolig komme en gruset turvei langs fjorden fra Sota til Glassverket.

En benk langs turstien på Knive er bestilt og vil settes opp så fort den kommer, mens utbedring av Knivestranda er foreløpig ikke endelig avklart med grunneier.

Gjør Nordbykollen attraktiv


Også Nordbykollen skal få et løft. Både lokalbefolkningen, skole og idrettslag har sagt sin mening, og Nordbykollen vil bli mer attraktiv på mange ulike måter.
På toppen av Nordbykollen har det kommet opp ny og solid benk, og på Bankplassen på Nordbykollen har det kommet opp benk med bord.

Videre vil det bli både trimløype og natursti, samt hinderløype ved Ulvekula. Her ventes det fortsatt på tegninger, illustrasjoner, kart og skilt, men målet er at alt skal være klart når sommeren kommer.

I tillegg er det sendt byggesøknad om å få satt opp gapahuk i nærheten av Bankplassen på Nordbykollen.

Skilt på Nordbykollen
BILDE: Nordbykollen er ett av områdene som oppgraderes som en følge av Friluftsløftet.

Samarbeid

Mange av innspillene omhandlet skolegården på Åskollen. Uteområdet på skolen skal oppgraderes i 2019 og innspillene tas med der. Foreløpig ble det satt opp basketballstativ etter ønske fra elevene.

Det er også satt av midler til et Offentlig-frivillig samarbeid (OFS) mellom Drammen kommune og Røysjømarkas venner til et utsiktstårn på Vardeåsen.

Her kan du lese mer om Friluftsløftet