Alle beboere i Åskollen og Tangen bydel får være med på å prioritere bruken av to millioner kroner til friluftsløftet.

Her kan du stemme på din favoritt
Bystyret har bevilget tre millioner kroner hvert år de neste fire årene til tiltak for å bedre muligheten for friluftsliv i bydelene. Først ute er bydelen Åskollen og Tangen, hvor det nå stilles til rådighet to millioner kroner. Midlene kan også brukes på Knive og i Røysjømarka. 

Innbyggerne i Åskollen og Tangen bydel kan nå selv prioritere hvilke tiltak som skal gjennomføres. Alle beboere over 16 år i bydelen vil få tilsendt en lenke på e-post i uke 22. Her kan de klikke seg inn for å stemme frem de friluftstiltakene de ønsker gjennomført innenfor en ramme på i alt to millioner kroner. Drammen kommune tester ut en ny og innovativ metode for medvirkning. Alle som bor i område bestemmer hvilke friluftstiltak de ønsker i sin bydel. Det benyttes opplysninger fra nasjonale registre for å kommunisere med våre innbyggere, og alle som er registret i Altinn vil få tilsendt e-post.

Ordføreren er spent på hva innbyggerne prioriterer

- Friluftsløftet er et prosjekt som skal løfte friluftskvaliteten i bydelenes nærmiljø ved ulike fysiske tiltak, sier ordfører Tore Opdal Hansen.

- I år er det Åskollen, Tangen, Knive og Røysjømarka som er de utvalgte nærmiljøene. Bystyret har satt av tre millioner kroner til prosjektet i 2017, forklarer han.

- Det som gjør akkurat dette prosjektet spesielt er at lokalbefolkningen nå får direkte og avgjørende innflytelse på hvilke tiltak som skal prioriteres. Ønskene kan sikkert variere, men dette kan dreie seg om stier og smett, badeplasser eller akebakker, benker og møteplasser, utsiktspunkt eller andre typer friluftskvaliteter. Jeg er spent på å se hvordan de som bor i Åskollen og Tangen velger å prioritere, avslutter Opdal Hansen.  

Fra innspill til gjennomføring

22. mars ble det gjennomført en workshop på MyPriorities hvor innbyggerne kunne komme med sine innspill på e-post. Kommunen mottok mer enn 400 ulike forslag. Beiarbeiding av disse forslagene er nå sammenfattet til 22 konkrete og gjennomførbare tiltak. De ulike tiltakene er priset hver for seg og har en samlet kostnad på cirka åtte millioner kroner.

Det er allerede bestemt at det skal komme et utsiktstårn på Vardeåsen. Hvilke av de andre tiltakene som vil bli gjennomført er det altså opp til innbyggerne i bydelen å bestemme, innenfor rammen av de to millionene som er stilt til rådighet.

Resultatet av innbyggernes prioriteringer vil bli lagt ut på nettsiden i uke 24. De tiltakene som flest prioriterer vil settes i gang høsten 2017. 

Egen prosess for Åskollen skole

Åskollen skole har sin egen medvirkningsprosess. Skolen får en gapahuk og basketballstativ i skolegården. Mange av tiltakene elevene spilte inn gjaldt tiltak i skolegården.  Nærmiljøanlegget på Åskollen skole skal oppgraderes i 2019. Innspillene vil bli vurdert i sammenheng med det.

Om prosjektet

Mer informasjon om prosjektet kommer på www.drammen.kommune.no/friluftsloftet

Send gjerne e-post dersom du har spørsmål til prosjektet på e-post: .