Drammen fikk den nasjonale prisen og Karl-Erik Solberg fikk Drammens frivillighetspris.

Vinner av Frivillighetsprisen 2016, Karl-Erik Solberg, mottar et litografi av varaordfører Yousuf Giliani i rådhusets storstue 5. desember.
Foto: Birgitte Simensen Berg

− Akkurat nå, på et stort arrangement i Oslo, tar ordfører Tore Opdal Hansen imot prisen for årets frivillighetskommune! Den får Drammen fordi byens innbyggere viser stort engasjement, folk bryr seg om byen sin og bidrar sosialt. Det er mange som gir av seg selv, sin tid og energi for å gjøre hverdagen litt bedre for andre, sier varaordfører Yousuf Gilani og legger til:

− Drammen får den nasjonale prisen, fordi vi har en tydelig plattform for samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor. Kommunen ønsker å være en tilrettelegger, støttespiller og partner for frivilligheten. De siste årene har vi også jobbet med nye former for samarbeid og på den måten skaper vi enda flere gode møteplasser og muligheter for deltagelse - sammen.

20 nominerte til årets frivillighetspris

Frivillighetsprisen i Drammen ble opprettet av Drammen kommune i 2005, og det er sjelden så mange er nominert som i år – hele 20 stykker!

Her kan du se de nominerte.

Frivillighet handler rett og slett om å bry seg om hverandre og fellesskapet som vi er del av:
•    Dere er spesielt initiativrike, enten som enkeltpersoner eller som del av en gruppe eller organisasjon.
•    Dere har ideer og pågangsmot og har engasjert dere for trivsel og livskvalitet for andre.
•    Dere bidrar til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn i Drammen

− Aller helst skulle jeg hatt en gjev pris å dele ut til dere alle sammen! Flere av dere har bidratt i mange år, noen har utmerket seg med spesiell innsats for en viktig sak eller spesielt sårbare grupper, sier varaordfører Gilani.

Vinneren er 76-årige Karl-Erik Solberg

Juryens begrunnelse:

Vinneren i kveld har engasjert seg i drammenssamfunnet i mange år. Det er titusener av mennesker som hvert år får nyte godt av hans mangeårige innsats og engasjement. Selv om de kanskje ikke vet det, så har årets prisvinner organisert, driftet og bokstavelig talt bygget en oase, som mange av byens innbyggere har et kjært forhold til. Som leder av styret til denne oasen, sørget han i sin tid for elektrisk lys og pumpe for vann. Han sørget for varmtvannsbereder og tilbygg med serveringsrom og garderober med bad. Nytt tak, organisering av diverse dugnader og vaktlister er også på prisvinnerens samvittighet.

Årets vinner av Frivillighetsprisen i Drammen er Karl-Erik Solberg. Han får prisen for sin mangeårige innsats for at Hellashytta er blitt den fantastiske møteplassen og samlingspunktet som den er i dag.

Karl-Erik har siden guttedagene vært medlem av Idrettsforeningen Hellas. Han var aktiv som friidrettsutøver, leder og trener. Han arrangerte treninger, konkurranser og turer, før han altså gikk inn i hyttestyret og i styret i IF Hellas i mange tiår. Han er en pådriver bak “Hellas-trimmen”, som er en stadig populær turmarsj i skogsområdet ved Hellshytta hver høst. Han var i mange år leder av Bingokomiteen, som innbrakte betydelige midler til klubben. Som om ikke det skulle være nok, så tar Karl-Erik på eget initiativ på seg oppgaven med å reise rundt med julestjerner hver jul til medlemmer som gjør en ekstra innsats.

Karl-Erik tok i 2009 på seg ledervervet i IF Hellas, da dette tillitsvervet ikke ble besatt på årsmøtet. Han var i sju år utrettelig leder av IF Hellas, og bidro dermed på betydelig måte til klubbens fortsatte eksistens - til glede for både unge og gamle.

− Det er derfor med stor glede og ære at jeg tildeler årets frivillighetspris til Karl-Erik Solberg. Gratulerer! sier varaordfører Yousuf Gilani, og overrekker en overrasket og glad vinner både blomster og et litografi.

− Det har vært veldig givende å arbeide med barn og unge. Kona mi har stilt opp hele tida, og ungene mine også, sier Karl-Erik Solberg i takketalen.

Drammen Årets frivillighetskommune

Drammen kommune er kåret av Frivillighet Norge og KS til “Årets frivillighetskommune”.

Les mer på KS sine nettsider.

Juryens begrunnelse:
Juryen har valgt å gi prisen til en kommune som har en velutviklet frivillighetspolitikk og som de siste årene har gjort et systematisk og grundig arbeid for å styrke relasjonene til lag og foreninger.

Kommunen har en tydelig og godt forankret frivillighetspolitikk, utviklet av politisk ledelse i nær dialog med frivilligheten. Den nye politikken har ført til et mer systematisk og helhetlig arbeid i kommunen og i samarbeidet med frivilligheten.

Kommunen gir støtte til frivillig sektor. Kommunen legger godt til rette for frivillig innsats i kommunale tjenester og har flere samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner der kommunen kjøper velferdstjenester. Kommunen har etablert nye møteplasser for dialog og partnerskap mellom kommunen og frivillige organisasjoner etter at den nye frivillighetspolitiske plattformen ble etablert.

Satsingen har foregått spesielt på områder som inkludering, folkehelse og omsorg. Slike satsinger, som er tett koblet til felles utfordringer lokalt, skiller denne kommunen fra mange andre kommuner. Søknaden bærer preg av en svært god forståelse av sivilsamfunnets ulike roller og potensial.