Drammen Sanitetsforening vant årets frivillighetspris for 2018. - Det er rørende og overveldende, sa prisvinnerne etter utdelingen i storstua på Rådhuset onsdag kveld.

fire kvinner fra Drammen sanitetsforening sammen med Tore Opdal Hansen.
BILDE: Marit Bjørnstad Carlsen (f.v), Helene Amalie Meyer, Helene Gjevik og Bente Bostrøm fra Drammen Sanitetsforening mottok frivillighetsprisen av Tore Opdal Hansen.
- Dette hadde vi ikke trodd da vi kom i dag, sa en smilende Helene Amalie Meyer etter at Drammen Sanitetsforening var blitt utnevnt som vinner av frivillighetsprisen for 2018.
- Det var en stor bredde blant kandidatene og mange gode kandidater, så dette er veldig morsomt, tilføyde Marit Bjørnstad Carlsen. 
Sammen med Helene Gjevik og Bente Bostrøm representerte de fire Drammen Santitetsforening. Bostrøm påpekte at å vinne en slik pris både er motiverende og inspirerende for å stå på å jobbe videre. 
- Vi føler at arbeidet vi gjør har blitt lagt merke til, men dette kan være med på å synliggjøre oss enda mer, sa Meyer.

Grunnpilar i samfunnet

Onsdag 5. desember er FN´s internasjonale frivillighetsdag. Drammen er dermed langt i fra alene om å feire frivilligheten og hylle de frivillige på denne dagen. Frivilligheten er en av grunnpilarene i samfunnet vårt. Frivillig arbeid skaper samhold, inkludering og tilhørighet. Det skaper tillitt og trygghet og det skaper vennskap for livet. I frivillighet utveksles også kunnskap, det stimulerer til samfunnsansvar og det god folkehelse.
Frivillighet er en limet i samfunnet som er så viktig for fellesskapet og for enkeltmennesket.
Frivillighetsprisen bidrar til å synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på frivillig innsats.  
Onsdag kveld var alle de ni finalistene og forslagstillerne samlet i storstua i rådhuset. Finalistene er plukket ut blant de 32 gode forslagene som kom inn. De nominerte fikk sine velfortjente diplomer og applaus, mens årets vinner av frivillighetsprisen for 2018 fikk et kunstverk, blomster og heder og ære.

Kvinnehelse

I 122 år har Drammen Sanitetsforening vist at de brenner for Drammenssamfunnet. Betzy Kjeldsberg var kvinnen som tok initiativ til å etablere Drammen Sanitetsforening i 1896.
Da tuberkulosen herjet i 1909, og Drammen Sanitetsforening etablerte et sanatorium, eller sykehus om du vil, for de som ble rammet. Og i dag, over 100 år senere, er sanitetskvinnene i ferd med å etablere «Sisterhood» - et tilbud for jenter i tenårene som gir et fristed fra omverdens press og forventninger; et sted for å bygge gode relasjoner og god selvfølelse.
Årets vinner har nemlig en lang tradisjon med å mobilisere krefter og sette i verk nyttige og gode tiltak der det trengs. 
Et annet eksempel er Villa Fredrikke aktivitetshus, som er et tilbud til personer med demens i tidlig fase og deres familie. Her er det en fast gruppe av frivillige som bidrar for å gjøre hverdagen bedre for de besøkende og deres familier.
Sanitetskvinnene i Drammen er kjent for å jobbe målrettethet og ha gode samarbeidsevner. De legger til rette for at mange kan få delta i aktivitet eller selv være frivillige. Drammen Sanitetsforening bidrar til et varmere og mer inkluderende Drammen. 

Gir til Drammen

Ordfører Tore Opdal Hansen påpekte i sin tale at alle selvom det kun er én vinner, så spiller alle finalistene en utrolig viktig rolle i samfunnet vårt. Han trakk fram de gode initiativene, ideene, pågangsmotet og engasjementet, og at alle bidrar til å gjøre Drammen til et godt sted å være og et godt sted å leve.
I utvelgelsen av de ni finalistene har juryen lagt vekt på å vise bredden, omfanget og mangfoldet av frivilligheten i Drammen. Her er de ni finalistene: 
  • Kattehjelpen Drammen og omegn
  • Hanne Ødeby, Sturla IF
  • Petter Hagen, Øren Skolekorps
  • Drammen Sanitetsforening
  • Verner Ekeli, Blå Kors Drammen
  • Arne Holm,  Fortidsminneforeningen
  • Egil Willy Alfsen, Speider
  • Kirkens SOS
  • Inger Marie Hunnestad

 

Petter Hagen mottar diplom fra Tore Opdal Hansen
BILDE: Alle finalistene fikk hvert sitt diplom under utdelingen. Her er det Petter Hagen i Øren skolekorps som mottar sitt velfortjente diplom.

«Dere skal vite at innsatsen dere gjør blir satt pris på! Det er alltid vanskelig å plukke ut bare en vinner. Flere av dere har bidratt i mange år, noen har utmerket seg med spesiell innsats for en viktig sak eller spesielt sårbare grupper. Noen er rett og slett er selve maskineriet i et fellesskap som betyr mye for andre. Dere har god grunn til å være stolte av innsatsen som dere gjør. Dere skal vite at dere også inspirerer andre til å engasjere seg», sa Opdal Hansen.

Se videoer av de nomonerte

Juryen har bestått av:

Kjell Arne Hermansen, Juryleder (Bystyrekomite kultur, idrett og byliv, H)
Arild Østeby (Bystyrekomite kultur, idrett og byliv, Frp)
Sølvi Therese Brandt Bestvold (Bystyrekomite kultur, idrett og byliv, Ap)
Geir Skinnes (Drammen idrettsråd), representant for idretten.
Hein Lindquist (Kulturforum) rep. for organisasjoner innen kunst og kultur.
Martine Teigen rep. for ungdomsfrivillighet.
Liv Marit Børstad (Bymisjonen) rep. for organisasjoner innen sosial, helse, mangfold og inkludering.