Smekkfullt i rådhuskantina da innkjøpssjef Morten Deol ønsket velkommen.

Deltakere på frokostmøte

Rundt 80 representanter for lokalt næringsliv var påmeldt til innkjøpsavdelingens første frokostmøte. Bakgrunnen for dette initiativet var at Drammen kommune, som en av regionens største innkjøpere, ønsker et tettere dialog med næringslivet om anskaffelser.

- Vi er opptatt av at Drammen kommune skal få gode avtaler og gode anskaffelser. Vi har invitert dere hit i dag for at dere skal kunne få bedre innsikt i de avtalene kommunen har i dag. Og det er svært mange, så det er ikke lett å orientere seg, sa Morten Deol.

Han viste deretter fram innkjøpsavdelingens nettsider og forklarte hvordan hver og en kan finne fram til de avtaler kommunen har innenfor ulike områder.

- Alle konkurranser kommunen har liggende på Doffin (databasen for offentlige innkjøp) er tilgjengelige her. Det dreier seg stort sett om anskaffelser over terskelverdien på 1,3 millioner kroner, forklarte Deol. Han la til at kontraktsansvarlig i kommunen for hver konkurranse var oppgitt, og mulige tilbydere ble invitert til å ta kontakt.

- Her kan dere finne ut når ulike av kommunens avtaler går ut slik at dere eventuelt kan forberede dere på å komme med et anbud når en ny konkurranse legges ut Doffin, fortsatte han.

Deol påpekte at avtaler som er under terskelverdien på 1,3 millioner kroner ikke nødvendigvis må legges ut på Doffin, selv det skjer av og til når verdien nærmer seg 1,3 millioner kroner.

- Hvis vi ikke lyser ut en konkurranse på Doffin sender vi forespørsel til en håndfull ulike leverandører som vi mener er relevante, gjerne lokale. For at vi best mulig skal kunne vite hvem som er relevante er det viktig at vi kjenner dere og at dere kjenner oss slo han fast.

Så inviterte han de frammøtte til å hilse på kommunens største innkjøpere. Det var rigget til stands for Drammen Eiendom KF, for Vann og avløp og for Byprosjekter. I tillegg stilte hele innkjøpsavdelingen, innkjøpsansvarlig i Nedre Eiker og Næringsforeningen i Drammensregionen.

Det var stor interesse for å delta på frokostmøtet og noen fikk ikke plass denne gangen. Men det er allerede berammet et nytt møte på nyåret slik at enda flere kan få den samme muligheten.

Innkjøpsavdelingen fikk det travelt    Innkjøpsavdelingen fikk det travelt på forkostmøtet.