Prinsessa, et stort furutre på nedsida av Dronninga og Kongen, hviler tungt på strømledningen med den snødekte trekrona lent mot et tre på motsatt side av lysløypa. Sperrebånd er trukket rundt det fallende treet, slik at gående og skiløpere må gå utenom. Hvert øyeblikk kan ledningen ryke og treet dundre i bakken.

Furu har falt i Hamborgstrøm
BILDE: Prinsessa, et stort furutre i Hamborgstrømskogen, har falt over kabel og lysløype. Montører og kommunes skogsarbeidere er på stedet for å fjerne furua. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Snø og vind er treets fiender

Det er fortsatt mange trær som faller i Drammensmarka, og mange av dem over ledninger og løypenettet.

Kabel i høyspenn under furuas vekt
BILDE: Kabelen viser styrke, der den holder kjempefurua oppe.

Dette vil bli verre i nærmeste tid på grunn av væromslag, og derfor ber Drammen kommune markabrukere om å være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til farene ved blant annet trefall. På grunn av kabelbrudd er strekningen fra Thorleif Haug-statuen til Neperud, en tur- og arbeidsvei for mange, mørklagt.

Se film, hvor den store furu må gi tapt. Etter at kabelen er klippet over, overtar motorsaga.

Furu blir delt av motosaga
BILDE: Kabelen er kuttet og furu har felt. Nå er det motorsagas tur: kjempetreet skal kuttes opp og kjøres bort.

Kommunes skogsarbeidere jobber hele tida med utbedring av skadene, reparerer strømledninger og skifter lyspærer.