Bybruas sjebne skal avgjøres når det gamle bystyret i Drammen møtes for aller siste gang.

Spørsmålet om det skal bygges ny bru er eneste sak på dagsorden i det ekstraordinære bystyremøtet mandag 7. oktober.

Det var i bystyremøtet 3. september at flertallet bestemte at prosjektet skulle settes i bero og etterlyste bedre oversikt over økonomien i prosjektet.

Innstillingen fra rådmannen i gamle Drammen er at det bygges ny bru slik bystyret vedtok i 2018. Rådmannen foreslår at det lages ei midlertidig bru for syklister og gående, og at det tilbys gratis buss i sentrum, elbysykler og elsparkesykler.

Det nye kommunestyret for den nye kommunen konstituterer seg i møte tirsdag 8. oktober.

Dokumentene