I sommerferien kan alle som skal opp i 4. klasse komme inn gratis på Drammensbadet.

Barn i klatreveggen i Drammensbadet.
BILDE: Drammensbarn født i 2010 kan bade gratis i sommer.
  • Tilbudet gjelder barn som er elever ved en av skolene i Drammen kommune.
  • Tilbudet gjelder fra 21. juni til 18. august 2019.

For å benytte deg av tilbudet må du få et sommerkort i resepsjonen på Drammensbadet. Husk å ta med dokumentasjon på at du er elev ved en Drammensskole og skal opp i 4. klasse til høsten.

Drammensbadet ønsker å bidra til at flere barn i Drammen lærer å svømme. 

Økt satsing på svømmeopplæring er viktig for Drammen kommune. For å lære å svømme og bli trygge i vannet trenger barna mengdetrening.

Med skjerpete kompetansemål i 4. klasse ønsker vi at alle 3.klassinger - barn født 2010 - i Drammen kommune skal få en mulighet til å trene ekstra mye nå i sommer, uansett vær.

Andelen svømmedyktige 4. klassinger er klart forbedret de siste året. Badets svømmelærere bidro med sin kunnskap og erfaring i samarbeid med utdanningsdirektør i Drammen kommunen for å endre svømmeopplæringen ved skolene.

Det ble blant annet innført obligatorisk oppstart av skolesvømming allerede fra 1. klasse.

Tall om svømming

  • I 2015 var 50% av alle 4. klassinger svømmedyktige i Norge
  • I 2018 var 78% av 4. klassingene i Drammen svømmedyktige

Drammensbadet ønsker å bidra med et prøveprosjekt denne sommer slik at Drammen kommune sine elever nærmer seg 100 % svømmedyktighet.

Regler for badet

Minner om Drammensbadet regler:

  • Barn under 12 år må av sikkerhetsmessige grunner ha med seg en voksen over 18 år.
  • Dersom barnet ikke er svømmedyktig, må den voksne selvsagt bade sammen med barnet.