Nå kan du parkere gratis kvelder og i helgene i kommunens parkeringshus.

Tilbudet gjelde de kommunale parkeringshusene Thamsgaten parkeringshus, Grev Wedel parkeringshus og Blichsgate parkeringshus.

Gratistilbudet gjelder lørdag etter klokka tolv, søndager og kvelder i ukedagene.

  • Mandag – fredag kl 16 00 - 24 00
  • Lørdager - fra kl 12 00
  • Søndager – hele døgnet

Ifølge daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen i Dpark AS, som drifter kommunens parkeringshus, skal det være lett å benytte seg av tilbudet.

- I gratisperiodene er det bare å kjøre inn og parkere. Det er ikke nødvendig å hente ut parkeringsbillett, sier Mølbach-Thellefsen.