I 1898 fikk Grev Wedels plass navn etter grev Herman Wedel-Jarlsberg. Det er en triangelformet plass mellom Nedre Storgate, Ole Steens gate og Gjetergata som ble anlagt etter bybrannen i 1866.

Grev Wedels plass siste innspurt i opparbeidelse av parken
BILDE: Siste innspurt i opparbeidelsen av Grev Wedels plass fredag formiddag. På ettermiddagen, klokka 16.00, skal parken åpnes. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Plassen ble før navnebyttet kalt “Triangelen ved Albums forrige gård i Storgaden”.

Oppgradering med regnbed og granittamfi

Grev Wedels plass har fått en flott oppgradering og vil fylles med nytt liv. Hele området er gravd opp, og det er lagt granittdekker og opparbeidet nye grøntområder. Et stort granittamfi er bygget, og det er både etablert flere plante- og regnbed, som skal fange opp overflatevann.

Deler av Nedre Storgate og Gjetergata har fått ny overflate. Dette gjelder også deler av Ole Steens gate og Erik Børresen allé. Kommunale vann- og avløpsledninger er skiftet ut og oppgraderte, og det er etablert helt ny belysning og gatevarme.

Arbeidene startet i slutten april i år og ble ferdigstilt fredag 29. november.  

Grev Wedels plass med servering av croissanter
BILDE: Folk strømmer til og får servert croissanter, kaffe og julebrus.

Sentralt og historisk område

Grev Wedels plass ligger i et historisk område. Villaen, Grev Wedels plass 3, ble opprinnelig bygget som bolig og stod ferdig i 1868. Det er en toetasjes murvilla i nyrenessanse/italiensk renessanse med tårn i tre etasjer mot plassen. Drammen Trygdekasse tok over huset i 1932 og var der i mange år.

Bragernes rutebilstasjon var på plassen fra 1945, og herfra gikk det bussruter til fjern og nær i regi av Rutebileierne i Drammen.

Grev Wedels plass Karin Destainville Dammen synger
BILDE: Kledd i rødt fra topp til tå synger Karin Destainville Dammen synger tre sanger av Edith Piaf, som varmer i den litt hustrige novemberkvelden.
Grev Wedels plass DuoRETRO spiller opp
BILDE: DuoRETRO spiller franske melodier på musett og kontrabass.

Bakgrunnen for at arbeidene er gjennomført, skyldes at utbygger – et selskap eid av Oxer Eiendom AS og Glitre Eiendom AS – la fram en reguleringsplan som omfattet:

  • et boligprosjekt, som ligger i kvartalet øst for plassen
  • en staselig, gul murbygning, Onsager-villaen, Grev Wedels plass 3
  • en opprusting av Grev Wedels plass

Utbyggeren bidrar med tre million kroner. Samlet kostnad for opprusting av plassen er cirka 15 million kroner – inkludert kostnader til nytt og oppgradert vann- og avløpsanlegg for tre million kroner.

Arbeidene er utført av entreprenørfirma Steen og Lund AS etter planer utarbeidet av Norconsult.

På og under Grev Wedels plass og gatenettet rundt:

  • 700 kvadratmeter dekke av granitt og gatestein
  • 100 meter langt sitteamfi i granitt
  • 2000 nye stauder og 13 trær
  • 830 kvadratmeter gatevarme (lagt 4000 meter med rør)
  • Sju nye lysmaster og 11 nye lysarmaturer
  • Nye asfaltdekker
Grev Wedels plass ordfører Tore Opdal Hansen taler
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen har æren å åpne den nye Grev Wedels Plass. Ei lita jenta koser seg med croissant på amfiplatået, som nok blir en populær sitteplass til sommeren.

– Jeg håper at Grev Wedels plass vil være et viktig bidrag til videre byutvikling østover på Bragernes. Samtidig er plassen nært knyttet til det sentrale gågatenettet her på Bragernes, og det skal vi snart få se når det nye “lystaket” skal tennes i Nedre Storgate i retning Bragernes torg, sier ordfører Tore Opdal Hansen, som er med å markerer åpningen av plassen.

Grev Wedels plass lystaket i gågata med koret DIS
BILDE: Koret DIS synger julesanger under det flotte lystaket i gågåta, Nedre Storgate.

Lystak over gågata

Som avslutning på arrangementet på Grev Wedels plass var det tid for å tenne det nye lystaket i Nedre Storgates gågate. Lystaket er finansiert av Drammen kommune med ekstraordinære bylivsmidler, og her har Byen Vår Drammen og kommunes folk samarbeidet om å inngå avtaler med gårdeiere og gjennomføring av selve opphengingen.

Det har vært et omfattende prosjekt, da så mange skulle bli enige på forholdsvis kort tid. Nå er lystaket på plass, som forhåpentligvis vil vekke mye positiv oppmerksomhet, samt bidra til mer “lysende” liv i gågata.

Hvem var grev Wedel?

Herman Wedel-Jarlsberg ble født 21. september 1779 i Montpellier, Frankrike, som nesteldste sønn av Fredrik Anton Wedel Jarlsberg, greve til Jarlsberg og dansk-norsk diplomat, og Catharina Storm.

Wedel-Jarlsberg var lensgreve til Jarlsberg grevskap, amtmann i Buskerud 1806–1813, stattholder, finansminister, visekonge med mer. Etter farens død i 1811 arvet han grevskapet Jarlsberg ved Tønsberg.

Stortingsrepresentant 1814 og1824–32.

Herman Wedel-Jarlsberg dør 60-år gammel i Wiesbaden, Tyskland.