Svært lykkelige ledere, Anders Mjåset, Amanda Elf og Sondre Li Hauger, i The Creators Community mottok gratulasjoner og hele to millioner kroner fra ordfører Tore Opdal Hansen og Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Drammen og Drammensregionen har i norsk målestokk en sterk entreprenørskapskultur, og Drammen ønsker å ta en posisjon som ledende gründerby i Norge. I november 2018 inviterte Næringsvekst 2020 til en åpen konkurranse med hensikt å premiere byens mest lovende og komplette gründerhus-konsept.

Tre gode søknader ble sendt inn til konkurransen, hvor premien er to millioner kroner i tilskudd. Mandag 18. mars ble vinneren kåret i rådhusets storstue: The Creators Community. Konkurrentene var Kontorhuset Drift AS og CXS Growth. 

Gründerprisvinner The Creators Community mottar sjekk på to millioner kroner
BILDE: The Creators Community ved daglig ledere, Sondre Li Hauger, Amanda Elf og Anders Mjåset, mottar en sjekk på to millioner kroner av ordfører Tore Opdal Hansen og Rune Kjølstad, leder av Næringsforeningen. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Løfte og inspirere

Tilskuddet på to millioner kroner over to år er et spleiselag mellom næringslivet og Drammen kommune. Gründerhuset skal være et ettertraktet miljø for både gründere og etablerte små og mellomstore bedrifter med innovative forretningsideer og vekstambisjoner.

− Våre krav er at konseptet skal ha en tydelig og effektiv organisering, være bærekraftig i henhold til FNs bærekraftsmål, ha dokumenterte kompetanse, være kommersielt forankret og være lokalisert i Drammen sentrum i gangavstand til kollektivknutepunktene på Strømsø og på Bragernes, sier Tone Sørensen, prosjektleder for gründersatsingen i Næringsvekst 2020.

− Gründerhusene er gründernes veksthus, og vår hovedstrategi er å forsterke næringslivets egne initiativ og vekstambisjoner, sier ordfører Tore Opdal Hansen, som tror at gründerhusene kan bety mye for å øke kunnskapen og bevisstheten rundt hva som må til for å lykkes, samt å skape grunnlag for flere suksesshistorier, arbeidsplasser og økt verdiskaping.

I fjor ble det etablert over 900 nye virksomheter i Drammen fordelt på over 40 bransjer. De fire siste ukene er det registrert 117 nye virksomheter.

− De tre konkurrerende gründerhusene er i ferd med å etablere seg midt i hjerte av Drammen, og alle er flotte kandidater i dagens konkurranse, som vil tiltrekke seg gründere med ulike behov og preferanser. Til sammen vil dere være med på å gjøre Drammen til én av de mest komplette gründerbyene i Norge. Det takker vi dere for, sier byens ordfører.

Gründerhusprisutdeling med Rune Kjølstad og Tore Opdal Hansen
BILDE: Rune Kjølstad og Tore Opdal Hansen holder gratulasjonstaler og sammen deler de ut prisen til Drammens mest lovende gründerhus-konsept, The Creators Community, som har oppfylt alle konkurransekravene til fulle.

Vekst og velstand

− Gründerhus blir etablert av mennesker som tør ta en sjanse. Som starter og utvikler nye bedrifter, en god gründerkultur som vil løftes og forsterkes i årene som kommer, mener Rune Kjølstad, som legger til at alle tre er vinnere selv om én bedrift får plass toppen av seierspallen.

− Vi ønsker å tilpasse oss både Norge, Norden og det internasjonale gründermiljøet. Vi er medlemmer av et fysisk bygg, et kreativt kulturbygg, et samlingspunkt som er arbeidsplassen vår. Så kobler vi på større nettverk, innovative næringsbedrifter, sier daglig leder Anders Mjåset i The Creators Community.

Bygget, som skal huse The Creators Community med flere, skal bygges i Doktor Hansteins gate, i “Linjetraseen” langs jernbanelinja ved Drammen stasjon. Det blir i massivt tre med kortreist tømmer fra Åmot.

− Målet er at det skal bli Nordens mest bærekraftige bygg. Et bygg som alle skal kunne bruke, som også er åpent på kveldstid. Et annet mål er at det skal være innflyttingsklart på byens bursdag, 19. juni 2021, sier Morten Hotvedt i Vestaksen Eiendom.

Gründerhus-vinner Anders Mjøset foredrar om bedriftens gjøren og laden
BILDE: Daglig leder Anders Mjåset, forteller om dagens og framtidas gründerhus The Creators Community i ord og bilder. Til venstre sitter Morten Hotvedt i Vestaksen Eiendom som skal bygge Nordens mest bærekraftige bygg, som fra 2021 vil huse årets vinner av gründerhus-konseptet.
Gründerhus-prisvinnerne med sjekk
BILDE: Prisen som Drammens mest lovende gründerhus-konsept er svært inspirerende for lederne i The Creators Community, Amanda Elf, Sondre Li Hauger og Anders Mjøset.

Juryens begrunnelse

The Creators Community ble vinner takket være: en tydelig og effektiv organisering, hvor planer og prosjektering er godt definert i en tydelig framdriftsplan og budsjett. Det er kommersielt forankret gjennom medlemskap, nettverk, utleie og andre inntekter og er ikke basert på offentlig støtte.

Tydelig forhold til FNs bærekraftmål og har konkrete tiltak som viser at gründerhuset har som mål å bli Nordens mest bærekraftige bygg. I tillegg er det referanser til deres øvrige gründerhus, nettverk og infrastruktur for innovatører i Norden, London og San Fransisco.

The Creators Community samarbeider med en lokal eiendomsaktør, Vestaksen Eiendom, som også har valgt å gå inn med kapital, samt sikret en tiårs leieavtale.

Les mer om The Creators Community, som bygger arbeidsplasser for kreative bedrifter.