− Kanskje det beste med livsgledekonseptet er å sikre at hver og én av beboerne blir sett som enkeltindivid, med egne individuelle behov, interesser og oppfatning av hva som gir livsglede, sier ordfører Tore Opdal Hansen.

Med stor glede deler han ut diplomet som viser at senteret er livsgledesertifisert.

Gulskogen bo- og servicesenter livsgledesertifisertVirksomhetsleder Eva Elisabeth Szuts mottar diplomet  av ordfører Tore Opdal Hansen. Diplomet er et synlig bevis på at Gulskogen bo- og servicesenter er livsgledesertifisert.
Foto: Gulskogen bo- og servicesenter.

Systematikk og engasjement

− Jeg vet det ligger grundig og systematisk arbeid bak det dere har oppnådd. Dere har vist stort engasjement og synliggjort for andre, hvordan det er mulig å lykkes – ikke minst på grunn av mange gode samarbeidspartnere som blant annet studenter i praksisplass, besøk av barnehager og frivillige, sier ordføreren og legger til hvilke ringvirkninger livsgledekonseptet har i tillegg til økt trivsel for beboerne:

-         Ernæring: Flere beboere får bedre ernæringsstatus på grunn av økt trivsel, mer aktivitet og bedre tilrettelegging for den enkelte i måltidene

-         Pårørende: Mange pårørende har behov for å gi positive tilbakemeldinger fra opplevelser med sine på sykehjemmet.

-         Arbeidsmiljø: Mange ansatte gir tilbakemelding om at livsgledeaktivitetene og beboernes reaksjoner virker positivt inn på arbeidsmiljøet.

-         Frivillighet og sosial kontakt: Rekruttering av frivillige har økt

-         Eldre som bor i nærområdet til sykehjemmet kan også delta i aktiviteter

− Vi kan slå fast at Drammen har blitt “utstillingsvindu” for livsgledekonseptet – og flere kommuner er inspirert til å følge etter, sier ordfører Tore Opdal Hansen, og takker alle gode bidragsytere til økt livsglede.

Katter som trivselsfaktor

Både virksomhetsleder Eva Elisabet Szuts og prosjektleder for Livsglede for eldre, Tone Hodneland Larsen, understreket viktigheten av å kjenne beboerne og deres bakgrunn:

− Én av beboerne, som tidligere har vært vaktmester, fortsetter å bidra med sine ressurser selv om han bor på Gulskogen bo- og servicesenter. Ansatte jobber også for å ivareta både frivillige og pårørende. Et helt naturlig innslag i et hjem er dyr, og på Gulskogen har også kattene fått sitt eget rom.

Livsgledegruppa beskriver Gulskogen bo- og servicesenter som et levende hus med mange og ulike aktiviteter, og ansatte som gir mye av seg selv for at beboerne, pårørende, frivillige og besøkende skal føle seg hjemme.

− Gulskogen bo- og servicesenter er nå ett av 50 livsgledesykehjem i Norge. Dere har jobbet kjempegodt og husk at vi kommer tilbake om ett år for resertifisering, sier Larsen, som oppfordrer til sunn galskap i hverdagen.

Og den oppfordringen tar nok ansatte ved Gulskogen bo- og servicesenter på strak arm.