− Dette er den største tildelingen til et bibliotek i Buskerud noensinne, sier Marit Gautneb, en svært fornøyd bibliotekar ved Gulskogen skole.

− Dette er den største tildelingen til et bibliotek i Buskerud noensinne, sier Marit Gautneb, en svært fornøyd bibliotekar ved Gulskogen skole. Hun leder biblioteket som ble nominert som én av tre kandidater, og som det eneste skolebiblioteket, til årets bibliotek i 2017.

Les gjerne saken om nominasjonen til Årets bibliotek 2017.

Framtidstiltak i nærmiljøet

− Jeg var på vei til fjellet, da jeg fikk en telefon om at Sparebankstiftelsen hadde gitt oss tre millioner kroner. Jeg ringte straks til rektor Randi Nysæther for å fortelle den gode nyheten, sier Marit Gautneb, som har fått selskap av rektor Nysæther i én av sofaene på skolebiblioteket.

− Nå skal vi i samarbeid med skolens foreldreutvalg (FAU) og Strømsgodset Idrettsforening (SIF) se hva vi ønsker å bruke pengene til, sier Randi Nysæther, som forteller at Biblo Tøyen i Oslo er én stor inspirasjonskilde.

Gulskogen skolebibliotek med Randi Nysæther og Marit Gautneb
BILDE: Rektor Randi Nysæther og skolebibliotekar Marit Gautneb er strålende fornøyde fordi skolebiblioteket har fått tre millioner kroner av Sparebankstiftelsen til inventar og omgjøring av skolens bibliotek. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Lokalhistorie i bøkenes verden

− Målet er at vi skal åpne opp skolen og invitere inn nærmiljøet etter skoletid. Bøkene skal ha sin sentrale plass, og det skal bli møteplasser rundt bøkene eller kanskje skal vi si møteplasser i bøkenes verden. Vi skal gjøre det lite skolete og mer personlig, sier Marit Gautneb og tar på seg framtidsbrillene:

På Tøyen hadde biblioteket et nedlagt sirkus i bakgården. På Gulskogen, med sin industri- og jernbanehistorie, kan det settes ei jernbanevogn enten inne i eller utenfor skolebygget, og da kan elever, ansatte og beboere i nærområdet tas med på en eventyrlig reise med mange spennende stasjoner.

Det fine blir at togprosjektet går på skinner og alltid er i rute. At SIF også skal være med å spille ball, gjør at prosjektet helt sikkert kommer i mål på en god måte.

Gulskogen skolebibliotek med Marit Gautneb og elever
BILDE: Elevene følger med når skolebibliotekar Marit Gautneb har høytlesing. Nå ønsker skolen og biblioteket å skape en nærmiljøarena i og etter skoletid. Gaven på tre millioner kroner vil bli brukt i den godes hensikt.

Arena for tilhørighet

Hovedmålet for tiltaket er å gi barn og unge mulighet til å møtes og skape gode øyeblikk sammen. Samt bidra til gode relasjoner og tilhørighet, tilby aktiviteter som gir de unge kunnskap, mestringsfølelse og økt egenverd.

BibloGulskogen ønsker å åpne sine dører og være en gratis aktivitetsarena i og etter skoletid:

  • fritidsarena for barn og unge i bydelen og skape et nærmiljøhus
  • skape rom som forteller Gulskogens historie
  • familielesing i småskolen
  • utdanne unge aktivitetsledere som skal lede aktiviteter: alt fra sjakk, gitar, matlaging, film, media til friluftsliv
  • i skoletida skal biblioteket være et kreativt og spennende arbeids- og opplevelsesrom