Selskabet til Drammens forskjønnelse og gavn, stiftet i 1870, har premiert fire hageanlegg i 2019, Arons vei 56 (Åssiden), Gråbeinsletta 23 og Bekkedalsveien 15 (Konnerud), og Sverres gate 7 (Danvik).

Juryen fikk i år 11 hageanlegg til vurdering, foreslått av interesserte naboer og forbipasserende. Hagene er alle nøye besiktiget. Juryen har som vanlig foretatt to befaringer, i år 6. juni og 11. september.

Juryen, som består av Ingeborg Dahl, Finn Alfred Møller, Kirstine Laukli, Åse Skrøvset, Eva Birgitte Sanni Jacobsen, Marte Høibraaten og Arne Finn Solli, er imponert over årets prisvinnere og det arbeidet de har lagt ned, gjennom mange sesonger – ikke bare til egen fornøyelse, men også til glede for naboer og forbipasserende.

hagepris til Trude og Tormod Nordbakk Opedal
BILDE: Trude og Tormod Nordbakk Opedal i Arons vei 56 mottar plakett, diplom og blomster av ordfører Tore Opdal Hansen og juryformann i Selskabet til Drammens forskjønnelse og gavn, Arne Finn Solli. Alle foto: Birgitte Simensen Berg
Hageprisen til Kerstin Maria og Stein Ødegaard i Bekkedalsveien 15
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen gratulerer Kerstin Maria og Stein Ødegaard med hageprisen fra Konsul Bull Kiøsteruds premiefond, som premierer fire hageanlegg i 2019.
Hageprisen til Gerda Eggereide i Gråbeinsletta 23
BILDE: Glad premievinner med plakett, diplom og blomster, Gerda Eggereide. Kvinnen med de grønne fingre bor i Gråbeinsletta 23, og får bilde av hus og hage av juryformann Arne Finn Solli.
Hagepris til Sigrun og Magne Dalen Ganz
BILDE: Sigrun Dalen Ganz mottar blomster fra juryleder Arne Finn Solli på vegne av mannen Magne og døtrene. Familien bor i Sverres gate 7 på Danvik.

Helhetlig og harmonisk

Juryen prioriterer anlegg, hvor hus og hage framstår helhetlig og harmonisk. Det er en viktig forutsetning at anlegget er godt synlig fra offentlig vei, slik at også naboer og forbipasserende kan glede seg over anleggene. Hager som ikke er tilgjengelige, men ligger gjemt bak høye hekker og gjerder, blir ikke vurderte.

̶  Prisvinnerne i år representerer bredde og variasjon, både geografisk og historisk. Vi har vurdert kandidater fra alle bydeler, fra etablerte eiendommer hvor resultatet er oppnådd gjennom flere generasjoner til nyanlagte hager med moderne bebyggelse og plantevalg. Årets vinnere representerer en fin blanding av disse, sier formann av juryen, Arne Finn Solli.

Hageprisvinnere sammen med ordførere og juryformann
BILDE: Vinnere av årets pris for vakre hager sammen med ordfører Tore Opdal Hansen, kommende ordfører Monica Myrvold Berg og juryformann Arne Finn Solli Selskabet til Drammens forskjønnelse og gavn.

Les juryens begrunnelse og se bilder av hageanleggene (pdf).

10 000 kroner til Konnerud Speidergruppe

Gavebrev, pålydende kroner 10 000, fra Legatet til Drammens forskjønnelse og gavns fond er et bidrag til foreningens arbeid med uteområdene rundt Bernås-villaen på Konnerud.

Pengegave til speiderne Hilde Haldorhamn og Jonas Myhren sammen med ordfører Tore Opdal Hansen og juryformann Arne Finn Solli
BILDE: 10 000 kroner til Konnerud Speidergruppe, her representert ved Hilde Haldorhamn og Jonas Myhren, som lover ordfører Tore Opdal Hansen og juryformann at pengene skal brukes til Bernås-villaen og grøntområdet rundt sitt beste.

Gavene ble delt ut i Drammen rådhus sin storstue onsdag 13. november.