Det er høytidelig åpning av nærmiljøanlegget, rektor Thomas Larsen Sola ønsker velkommen, elever fra første trinn synger av full hals, og så er det tid for ordførers tale.

Hallermoen skoles nærmiljøanlegg
BILDE: Rektor Thomas Larsen Sola ser nå at elevene ikke har lyst til å gå hjem etter skoletid - de vil leke med de nye, flotte apparatene.

− Det er hyggelig å være her og se hvor fint det har blitt hos dere! Her vi står i skolegården har dere fått trampoliner, spinnerbowl og en klatrebokstav – en H for Hallermoen! Langs veggen har dere fått nye bordtennisbord, så nå er alt klart for bordtennisturneringer i friminuttene, sier ordføreren til de rundt 450 elevene og deres lærere ved Hallermoen skole.

Hallermoen skoles nærmiljøanlegg kulturvertene
BILDE: Kulturvertene Maren, Fredrikke og Sara er svært fornøyde med sitt nye nærmiljøanlegg, som inviterer til aktivitet både i og etter skoletid. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Kulturvertene Maren, Fredrikke og Sara er storfornøyde med Hallermoen skole nye nærmiljøanlegg, og forteller her om de ulike aktivitetsmulighetene.

Aktivitet i skolegården og i skogen

− Ballflata er vi beholdt og rundt sklia har dere fått en fargerik gummibakke, som blir fin akebakke til vinteren. På andre sidene av bygget her har dere fått et nytt lekestativ, trampoliner og spinnerbowl. Båten er på plass og sandbassenget er utvidet, og huskene har fått ny omramming og ny bark. I jordskråningen ned mot veien har vi lagt gummidekke, sier ordføreren, og legger til:

Hallermoen skoles nærmiljøanlegg trampolinelek
BILDE: Trampolina innbyr både til hopp og sprett, og dans med hele kroppen.

− Skogen er beholdt nesten slik som det var, men dere har nå fått en hinderløype med mange forskjellige hinder som er plassert mellom trærne. Grusbanen har fått ballfangernett mot Konnerudgata, så nå er det mye tryggere å spille fotball der. Vi har også lagt på mer grus slik at banen er blitt rett og fin. Jeg vil gratulere alle i denne bydelen – og spesielt dere elever og lærere her på Hallermoen – med et flott anlegg. Ta godt vare på det og bruk det mye!

Hallermoen skoles nærmiljøanlegg bordtennis
BILDE: Bordtennis er populært og det er kamp om plassen på ett av de mange apparatene.

Nærmiljøanlegget har kostet cirka 3,5 millioner kroner. Konsulentfirmaet Cowi AS har laget planen i samarbeid med Drammen kommunes Vei, natur, idrett, Byprosjekter og selvfølgelig elever og ansatte ved Hallermoen skole. Bekkevold Landskap har utført arbeidet.