Isproppen som forårsaket vannsituasjonen på Austad i morgen- og formiddagstimene i dag, er nå fjernet.

 Vannet renner i sitt ordinære bekkeleie igjen og situasjonen er dermed under kontroll.

Det skal bare være ett hus i Einar Aass vei som er skadet av vannmengdene, og eier er kjent med situasjonen.

Kommunen har mannskap ute utover dagen, kvelden og natten som fortløpende overvåker bekkeløpet og påser at vannet fortsetter i sitt normale løp.

Det er ekstra mannskaper ute for å skrape bort is som er forårsaket av de store vannmengdene og strø veiene som er rammet. Dette er et arbeid som vil ta noe tid, så alle som ferdes på småveiene i området, må være forsiktige.