Heming Herdlevær

Heming Herdlevær er nå tilsatt som ny byplansjef i Drammen kommune. Han er utdannet sivilingeniør.

Herdlevær er 49 år gammel og kommer fra stillingen som kommunalsjef i Hole kommune. Tidligere har han blant annet vært avdelingsdirektør i Statens kartverk.