Tirsdag 5. juni skrev ordfører Tore Opdal Hansen og utbyggingsdirektør Helga Nes fra Bane NOR under på utbyggingsavtalen for prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Jernbaneutbyggingen er den største utbyggingsavtalen Drammen kommune noen gang har signert.

Bystyret i Drammen vedtok detaljreguleringsplan for det store utbyggingsprosjektet av InterCity Drammen-Kobbervikdalen 24. april 2018. Nå er avtalen signert av kommunen og Bane NOR. Den største avtalen som er inngått av Drammen kommune, både i omfang og i penger.  

- Dette er fremtidsrettet og vil få en stor betydning for Drammen kommune, sa Tore Opdal Hansen etter signeringen med Bane NOR. 

Han takket for et langt og godt samarbeid, og ga ros til Bane NOR som hele veien har sørget for å gi politikerne god og nødvendig informasjon og kunnskap om prosjektet.

- På den måten har politikerne tatt kunnskapsbaserte beslutninger, sa ordføreren og la til det var all grunn til å feire med vaffel på en dag som denne.

Tore Opdal Hansen signerer avtalen med Helga Nes
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen og utbyggingsdirektør i Bane NOR Helga Nes signerer avtalen.

En stor dag

- Dette er en viktig milepæl og en stor dag. Det er et stort prosjekt også for oss i Bane NOR, og dette er en viktig strekning i InterCity-utbyggingen, sa Helga Nes som er utbyggingsdirektør i BaneNOR.

Hun takket for samarbeidet med kommunen så langt og håper på like godt samarbeidsklima i tiden fremover.

- Vi har hele tiden følt oss velkomne i Drammen og blitt møtt med en positiv og løsningsorientert innstilling. Vi har hatt tunge diskusjoner underveis, men begge parter har ønsket å få det til, og dermed har vi fått det til, sa Nes.

Omfattende

Prosjektet er en del av InterCity-satsingen, som skal legge til rette for flere avganger og kortere reisetid til og fra vestfoldbyene. Målet er å få reisetiden ned til en time mellom Tønsberg og Oslo. I tillegg skal trafikken generelt flyte bedre gjennom Drammen.

Dobbeltsporet som skal bygges, er et svært omfattende prosjekt. Det skal legges i en sju kilometer lang tunnel fra Drammen til Kobbervikdalen, i tillegg til dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen, og ombygging av begge disse stasjonene. Prosjektet er anslått til å få en prislapp på rundt 10 milliarder kroner.

Folk i Drammen vil ikke merke så mye av prosjektet den første tiden. Bane NOR vil gjøre noe forberedende arbeider i høst for å få til en effektiv gjennomføring av anleggsarbeidet. De største oppgavene kommer først fra høsten 2019.

Arbeidene vil ikke skje samtidig, men skal gjøres i rekkefølge. Blant annet vil Gulskogen stasjon bygges om før Drammen stasjon. Begge stasjonene skal imidlertid være i drift gjennom anleggsperioden slik at togene kan stoppe der.

Etter planen skal dobbeltsporet stå ferdig i 2025.

Her finner du vedtaket fra bystyret 24. mai.

Helga Nes og Tore Opdal Hansen  tar hverandre i hånden etter signeringen.
BILDE: Helga Nes og Tore Opdal Hansen tar hverandre fornøyde i hånden etter signeringen.

Fakta Drammen-Kobbervikdalen:

  • Bane NOR har jobbet med prosjektet siden 2014.
  • Prosjektet er en del av InterCity-satsingen på Østlandet.
  • Kommunedelplanen ble vedtatt i bystyret i desember 2016.
  • Detaljreguleringsplanen ble vedtatt 24. mai 2018.
  • Foreløpig ramme: 9,7 milliard kroner.
  • Både Drammen stasjon og Gulskogen stasjon skal bygges om i stor skala.
  • Den delen av bybrua som går over jernbanesporene, må bygges om og utvides noe. I tillegg skal det bygges nye trapper ned til plattformene.

Her kan du lese mer om prosjektet Drammen-Kobbervikdalen.