Mye snø gjør at hjortevilt trekker inn mot byen. Dersom ikke hundeeiere passer godt nok på hundene sine, innfører Drammen kommune og nabokommunene ekstraordinært båndtvang.

Kommunen får stadig tilbakemeldinger om løse hunder nær boområdene og i skiløypene. Med dagens snøforhold ber Drammen kommune alle hundeeiere om å ta bedre kontroll på sine firbeinte venner.

Innføring av ekstraordinær båndtvang

Kommunen vurderer løpende behovet for innføring av båndtvang på grunn av snø- og vinterforhold i samråd med nabokommunene. Dersom det innføres ekstraordinær båndtvang skal hunden holdes i bånd, eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet.
Dette kan bety at hunder som angriper eller jager vilt kan avlives.

Dette er bestemmelser kommunen ikke ønsker å ta i bruk før ekstraordinære forhold for viltet oppstår. Iverksettelsen avhenger nå av vinterværet fremover og hundeeiernes aktsomhet. Forholdene ansees nå så vanskelige at hunder bør holdes i bånd.

Stress reduserer overlevelsen

Rådyr trekker inn mot bebyggelsen, hvor det mange steder pågår foring. Lufting av hunder i de samme områder medfører at rådyra kan bli stresset av løshunder. Stress gir økt forbruk av fettreservene og derved redusert mulighet til å overleve vinteren. I tillegg kan dyretragedier som følge av jagende løshunder oppstå.

Spørsmål

Kommunen ønsker tilbakemeldinger om rådyr og hundehold i byens nærområder. Avdelingsleder i Natur i Drammen kommune:

  • Widar A.Tandberg: telefon 970 11 564