Folkehelseinstituttet ber folk ta forholdsregler.

I nesten hele juli har badevannstemperaturen i Drammensfjorden ligget over 20 grader. Høy vanntemperatur i sjøvann med lavt saltinnhold gir bedre vekstbetingelser for vibriobakterier.

Dekk til sår

Vibriobakterier er bakterier som en sjelden gang kan gi alvorlig infeksjon. På grunn av langvarig høye badetemperaturer så har Folkehelseinstituttet derfor kommet med råd om hvordan man kan forebygge smitte. Smitte kan skje ved bading via åpne sår (inkludert nylige tatoveringer).

Personer med påvist immunsvikt og personer med leversykdommer kan være spesielt utsatt. Badende med hudsår bør dekke disse med heldekkende, vanntette plaster. Dersom det ikke er mulig å dekke til sår bør bading unngås.

Tørk deg grundig

Videre kan risikoen for utsatte personer reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading. Dersom man får sår under bading bør man gå ut av vannet og rense såret med rent vann.

Får man sykdomstegn etter bading i saltvann med høy badevannstemperatur bør man ta kontakt med lege. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen, sårinfeksjon til mer alvorlige blodforgiftning.