Godt språk og kommunikasjonsferdigheter er viktige for tjenestekvaliteten som helse, sosial og omsorgsarbeidere (HSO) gir til innbyggere og samarbeidspartnere.

Viktig for:

  • beholde gode medarbeider
  • rekruttering
  • kompetanseutvikling
  • utdanningsmuligheter
  • omdømme

Språk åpner dører

Jeg ønsker å bli bedre til å snakke og skrive norsk. Jo mer jeg kan, dess bedre, mener Thida Bunsson, opprinnelig fra Thailand. Hun kom til Norge i 1987 og har jobbet i Drammen kommune siden 1994 de siste fire-fem årene ved Åskollen bo- og servicesenter som hjemmehjelper, innen hjemmesykepleien og i kantina.

Det er viktig å tenke på framtida, og med bedre norskkunnskaper får jeg flere valgmuligheter. Jeg liker meg veldig godt der jeg er, men utdannelse er viktig i dagens samfunn med økt konkurranse. Da kan jeg søke hvor jeg vil, også utenlands, sier Bunsson, som er glad i å jobbe med mennesker og gleder seg til å lære mer om det norske språket.

HSO språkopplæring Lisbeth Bakken og Ghida Bunsoon
BILDE: Utviklingsleder Lisbeth Bakken i utviklingsenheten Skap gode dager (sittende) og Thida Bunsson, som til daglig arbeider ved Åskollen bo- og servicesenter. Sistnevnte har fått tilbud om å delta på språkopplæring, og gleder seg til å bedre sine muntlige og skriftlige norskferdigheter. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

De som er gode nok, kan allikevel også bli bedre i norsk. Det er alltid lurt å ta utdannelse, og dette er et språktilbud til dem som allerede jobber innen HSO. Nytilsatte eller ansatte som går over i en annen jobb, må ha bestått språkkravet, sier utviklingsleder Lisbeth Bakken i utviklingsenheten Skap gode dager, og legger til:

Lederne rekrutterer ansatte som trenger bedre norskkunnskaper. Eller ansatte kan selv ta kontakt med sin leder å si de ønsker språkopplæring. De får lønn under opplæringa, og 4,6 millioner kroner er satt av til språkopplæring.

Kartlegging, krav, kunnskap og kompetanse

I løpet av september og ut året skal språkkunnskapene, muntlig og skriftlig, kartlegges. Med bakgrunn i disse testene blir det en vurdering av hver enkelts språkkunnskap for å skreddersy språkkurset. Opplæring starter i januar 2019.

Uttrykk, begrep, setninger, formuleringer og beregninger, som brukes i arbeidshverdagen, skal inngå i opplæringen som blir en blanding av undervisning og egenarbeid med blant annet øving på arbeidsplassen.

HSO informasjonsmøte med ansatte språkopplæring
BILDE: Utviklingsleder Lisbeth Bakken har gjennomført et par informasjonsmøter for ansatte som skal delta på språkopplæring. De får vite mer om det faglige tilbudet og kursopplegget, samt deltakernes rettigheter og plikter.

Planlegging, opplegg og fordeling av språkoppgaver deles mellom Introduksjonssenteret og Enter kompetanse: disse kurser i dag alt fra analfabeter til universitetsutdannede. Målgruppa er fast ansatte i HSO, potensielle fast ansatte, alle yrkesgrupper og alle stillingsbrøker. Per i dag står 130 personer på språkopplæringslista.

Alle må lære seg data, da det er mange databaserte programmer i norskopplæringa. Vi tar i bruk mange ulike måter for å bedre kunnskap og kompetanse. Det er krav og forventninger fra både arbeidsgiver og ansatte: alt fra å legge til rette i turnus for å gå på kurs, samt å gjennomføre og møte til avtalt tid. Drammen kommune strekker seg så langt som mulig for å tilrettelegge i forhold til hver enkeltes livssituasjon, sier Lisbeth Bakken, som ser fram til kursstart sammen med samarbeidspartnere i HSO, HR, Introduksjonssenteret og Enter kompetanse.