Hvordan kan kommunens skattekiste av data skape verdi for næringslivet i Drammen? Delta på ideathon i Drammen 16. mai.

  • Når: 16. mai 2018, klokka 09 00-15 00
  • Hvor: Union scene, Grønland 60, 3045 Drammen
  • Frist: påmelding innen 27. april 2018
  • Meld deg på

Drammen kommune ønsker å invitere næringslivet og forskningsmiljøer til et ideathon om verdien av data. Et ideathon er et arrangement for å dele og skape ideer. Vi ønsker å samle folk med interesse og engasjement for åpne data som driver for verdiskaping.

Kommunen er en av de største dataeierne i byen. Per i dag er det lite av disse dataene som er tilgjengelige for innbyggere, næringsliv og akademia. Erfaringer fra andre byer tilsier at tilgang på byens data kan være med på å skape innovasjon og vekst. Vi ønsker å være med å legge til rette for at byen vår skal bli et attraktivt sted for både etablert næringsliv, grundere og et godt sted å bo og besøke.

Vår målsetning med dagen er at kommunen ved hjelp av deg og andre kreative samarbeidspartnere i Drammen sitter igjen med mange innspill og behov rundt den datamengden kommunen forvalter, som gjør at vi kan legge bedre til rette for å skape vekst for næringslivet i byen.

Program

  • Inspirasjon og sofadialog med Paul Røland, kommunaldirektør for økonomi og næring i Drammen kommune, Frank Baklid, digitaliseringssjef i Drammen kommune, Steinar Evensen, CEO Conexus og Richard Pettersen, CEO Vicotee
  • Workshop ved Driv Inkubator – vi jobber i mindre grupper for å få frem de gode ideene.
  • Deling av ideer og oppsummering i plenum